Winkelcentrum Oosterhof Boxtel

Winkelcentrum Oosterhof in Boxtel was hard toe aan een opknapbeurt. Het wijkwinkelcentrum, gebouwd in de jaren tachtig, was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Daarom gaf CVvE Winkelcentrum Boxtel-Oost aan ontwikkelaar Libre Concepts & Development de opdracht om een opwaardering te realiseren. Bureau FRANKEN was één van de partners die mocht zorgen voor de toekomstbestendigheid van winkelcentrum Oosterhof.

Werkvelden

Dit project bevindt zich binnen het werkveld Duurzaamheid, gezien de grootschalige renovatie en verduurzaming.

Diensten

bureau FRANKEN heeft hier de volgende diensten geleverd:

 • Prijs- & contractvorming (in samenwerking met Libre)
 • Directievoering
 • Toezicht
Inleiding

Voor zowel gebruikers als klanten van winkelcentrum Oosterhof in Boxtel was het duidelijk dat hier wel een verbeteringsslag nodig was. Dat is ook niet verwonderlijk als je weet dat het gebouw in de jaren tachtig gebouwd is.

Tijden veranderen en dat geldt ook voor de eisen die aan panden gesteld worden. CVvE Winkelcentrum Boxtel-Oost vroeg om die reden aan ontwikkelaar Libre Concepts & Development om de bouwkundige staat, het uiterlijk en de duurzaamheid van het winkelcentrum te verbeteren. Daarbij heeft bureau FRANKEN op verschillende gebieden geholpen, van voortraject tot oplevering.

De opdracht

Voor dit project heeft bureau FRANKEN de volgende werkzaamheden verzorgd:

 • Deelname ontwerpproces
 • Selectie bouwteampartner
 • Opstellen werkomschrijving
 • Toetsing bouwkostenraming bouwteampartner
 • Prijs- en contractvorming
 • Berekening verplaatsingskosten / koud- en warme opname
 • Directievoering en beperkt toezicht tijdens de gehele realisatiefase
Het proces

De grondige metamorfose van winkelcentrum Oosterhof nam enkele jaren in beslag. Onze collega Barbara Bonfrer begon in 2019 met het voortraject, dus alles tot aan de bouwteamovereenkomst. Daarna nam Peter Sengers het in 2021 over met het bouwteam, de aannemingsovereenkomst en een stuk directievoering. In december 2022 is het compleet vernieuwde winkelcentrum opgeleverd.

Doordat het pand in een aantal fasen verbouwd werd, konden alle winkels gewoon openblijven. Dit was een groot voordeel voor de gebruikers van het winkelcentrum.

Het resultaat

Na de opwaardering staat er een duurzaam en compleet vernieuwd winkelcentrum dat nog jaren mee kan.

Binnen het winkelcentrum zijn alle uitbreidingswensen van de eigenaren mogelijk gebleken, waaronder ook een substantiële uitbreiding van supermarkt Jumbo. Er is een nieuwe noord-zuidpassage die een directe aansluiting heeft op de aan weerszijde gelegen parkeerterreinen. De oost-west passage is verwijderd. Door deze herontwikkeling is ook in één klap alle leegstand opgelost en kan de uitstraling binnen en buiten vernieuwd worden.

Rondom het winkelcentrum is de openbare ruimte door de gemeente Boxtel opnieuw ingericht, met veel aandacht voor de parkeerterreinen, groen en een verbeterde verkeersveiligheid.

De cijfers
 • Voorbereidingen: 2019 – 2021
 • Start bouw november 2021, oplevering december 2022
 • Aantal vierkante meters: 3885 m2
 • Kosten bouwkundig en installaties € 2.000.000,-
Partners en samenwerkingen

Wij werkten tijdens dit project samen met:

Quote

Volgt nog.

Anekdote

Volgt nog

Team

Onze mensen hadden de volgende taken binnen het project:

Tijdlijn

December 2022
Passage na opening
December 2022
Avond voor openening
December 2022
Overzicht dak
November 2022
Jumbo leeg
Oktober 2022
Nieuwe staalconstructie en dakplaten Jumbo
Oktober 2022
Sloopfase 3 en staalconstructie
September 2022
Passage in aanbouw
September 2022
Jumbo gesloopt
Augustus 2022
Bladeren schilderen
Juli 2022
Lichtstraat passage
Mei 2022
Sloopfase 2
Februari 2022
Slopen en staalconstructie
December 2021
Palen boren