Waterschap Limburg Roermond

Op 1 januari 2017 fuseerden de waterschappen van Limburg onder de naam Waterschap Limburg. Eén waterschap dat voor de hele provincie zorgt voor veilige dijken, droge voeten, schoon én voldoende water. Dat doet Waterschap Limburg met ruim 300 medewerkers die sinds medio 2017 vanuit Roermond opereren.

Vanuit Venlo (Blerick) en Sittard verhuisden de mensen van Waterschap Limburg naar Roermond. In de nazomer van 2017 trokken de medewerkers in het aangepaste gebouw in Roermond. Centraal gelegen, vlak bij het treinstation aan de Maria Theresialaan en ook de thuisbasis van dochterorganisatie WBL dat de uitvoerende taken voor haar rekening neemt.

De missie van Waterschap Limburg luidt als volgt: ‘Zoveel mogelijk uit water halen. Gezuiverd water en het residu geven wij een nieuwe bestemming waardoor we een fundamenteel verschil maken in samenleving en ecosysteem’. Bij deze mooie missie hoort ook een fraaie visie: ‘Wij streven ernaar met het zuiveren van water de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die deze passie delen en samen bieden we onze ketenpartners ongekende meerwaarde’.

Het nieuwe werken in een nieuwe werkomgeving

Het gebouw in Roermond werd in de eerste helft van 2017 grondig verbouwd en in gereedheid gebracht voor de nieuwe organisatie. De keuze voor dit bestaande gebouw is zeer bewust gemaakt. Het pand staat in het hart van de provincie en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De werkplekken voor de ruim 300 medewerkers zijn geheel ingericht op basis van ‘Het Nieuwe Werken’ een concept ontwikkeld door Veldhoen. Het nieuwe interieur straalt transparantie uit, er zijn ook aanpassingen aan de akoestiek en het klimaat aangebracht. Zo zijn de vergaderruimtes met volle glaswanden uitgevoerd en komen de activiteiten van het waterschap op vele plaatsen als prints terug in het interieur. Zowel activiteiten als organisatie zijn daardoor overal duidelijk zichtbaar.

Opgewaardeerd energielabel

bureau FRANKEN was verantwoordelijk voor het projectmanagement van deze hele realisatie. Samen met Nelissen en Quadrant4 hebben wij de realisatie mogelijk gemaakt, binnen de gestelde tijd en binnen het budget. De plaatselijke bouwer Jongen-Meulen uit Roermond deed samen met HOMIJ-Zuid de uitvoering op basis van een UAV-GC-contract. Naast de invoering van ‘Het Nieuwe Werken’ zijn bijvoorbeeld de installaties van het gebouw verduurzaamd of vernieuwd. Met als gevolg dat het energielabel van het gebouw is opgewaardeerd. Ook is triple glas toegepast in de nieuwe buitenkozijnen en wordt het gebouw voorzien van zonnepanelen en een groen daken an mos sedum. Een goede samenwerking tussen alle partijen heeft ertoe geleid dat de mensen van Waterschap Limburg, , vanaf september 2017 vanuit hun nieuwe locatie in Roermond kunnen werken aan hun missie en visie.

Rol bureau FRANKEN

 • Directievoerder/kwaliteitsmanager voor herhuisvesting en inrichting
 • Projectmanagement in ontwerpfase voor vaste en losse inrichting
 • Financiële projectbewaking
 • Voorzitter stuurgroep
 • Strategische besluitvorming

Facts

 • Oppervlakte en budget
  Het gebouw is in totaal circa 10.000m2. Voor de totale upgrading van het gebouw inclusief meubilair en duurzaamheidsmaatregelen was het budget tussen de 5 en 10 miljoen euro.
 • Geslaagde metamorfose
  Het ontwerp van Quadrant4 uit Oisterwijk is een geslaagde metamorfose van het bestaande gebouw aan de Maria Theresialaan in Roermond. Hier verzorgt de organisatie van Waterschap Limburg nu samen met de organisatie van Waterschapsbedrijf Limburg in één gebouw de waterhuishouding in de provincie Limburg.

Tijdlijn

 • September 2016 – Aanbesteding hoofdaannemer
 • Januari 2017 – Start realisatie
 • Februari 2017 – Start gebruik

Externe Samenwerkingen

 • Republiq – Ontwerpfase
 • QUADRANT4 – Ontwerp door Eric de Vetten en Roy Verbruggen
 • Nelissen – Adviseur installaties Ivo Spierts
 • NIC – Ondersteuning aanbestedingen

fotografie Quadrant4 en bureau FRANKEN