Vernieuwbouw Schouwburg – Cuijk

De gemeente Cuijk maakt in 2005 bekend dat de schouwburg in Cuijk uitgebreid en mogelijk volledig vernieuwd moeten worden. Uiteindelijk wordt er eind 2010 een besluit genomen over de renovatie en uitbreiding van de schouwburg op de huidige locatie.

Begin 2013 worden de stukken voor prijs en contractvorming opgemaakt. Ter versterking van het ontwerpteam wordt Bureau Franken benaderd en gecontracteerd als directievoerende partij. In opdracht van de gemeente Cuijk worden de stukken gereed gemaakt voor prijs- en contractvorming. Gelijktijdig wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning afgerond. In nauwe samenwerking met het ontwerpteam worden ook tenders uitgeschreven voor de theater technische hijsinstallaties, theaterstoelen, geluid- en lichtinstallaties.

De schouwburg bestaat deels uit een gebouw wat is opgericht als “het Aloysiusgesticht” en wat is gebouwd in 1887-1888. In 2001 heeft dit bouwdeel de status van rijksmonument verkregen. Om tijdens de renovatie en uitbreiding de beschermde status te kunnen respecteren is er een bouwhistorische verkenning met waardestelling opgesteld. Eveneens is er een BRIM subsidietraject met succes doorlopen om de kosten van de restauratiewerkzaamheden te financieren.

De inrichting van een theater bestaat naast de theater gerelateerde inrichtingselementen uit horecameubilair en stoffering. Bureau Franken heeft de schouwburg begeleid bij ontwerp en realisatie van de totale inrichting. Daarbij worden niet uitsluitend de kleuren en materialen bepaald maar ook de logistiek, arbeidsomstandigheden en marketing worden behandeld om te komen tot de totaalinrichting van de diverse ruimten. Om een theater te kunnen exploiteren is beheer en onderhoud onontbeerlijk. Als leidraad is hiervoor door Bureau Franken een MJOP uitgewerkt.

Bureau Franken heeft met trots samengewerkt met het complete team aan dit project, waarin onze werkzaamheden uiteindelijk projectmanagement in de breedste zin van het woord zijn geweest. Een uitdaging voor ons bureau waarbij de kwaliteiten van onze medewerkers zijn ingezet om het laveren in het projectproces te beperken en koers te kunnen houden.

  • OPDRACHT: 2013
  • OPLEVERING: 2015
  • OMVANG: 17,5 MLN

Onze werkzaamheden

Toezicht, Projectmanagement, Directievoering