Verduurzaming kantoor Waterschap Limburg

Sinds 2017 opereert Waterschap Limburg vanuit het Waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan in Roermond. Na een interne verbouwing in 2017 (fase 1) hebben de gebouwschil en de nabije omgeving (fase 2) een metamorfose ondergaan richting meer groen en meer duurzaamheid. bureau FRANKEN richtte zich op het kosten-, project- en contractmanagement én het organiseren van de aanbestedingen.

Werkvelden

Dit project bevindt zich binnen het werkveld Duurzaamheid.

Diensten

bureau FRANKEN heeft hier de volgende diensten geleverd:

  • Projectmanagement
  • Kostenmanagement
  • Contractmanagement
  • Organiseren aanbestedingen
Inleiding

Er zijn meerdere redenen voor Waterschap Limburg om het Waterschapsgebouw waarin zij werken groener en duurzamer te maken. Uiteraard omdat zij als semioverheid een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van klimaatadaptatie. De tuin rondom het kantoorgebouw wordt zo een showcase voor duurzaam waterbeheer.

Ook passend bij hun werkzaamheden is het feit dat het pand waterneutraal wordt door de inzet van buffering en infiltratie, met tegelijkertijd afkoppeling van hemelwaterriool. Daarnaast is het reduceren van hittestress en fijnstof door vergroening van straatprofiel, tuin en gebouw een goede manier om de werkomgeving voor medewerkers te verbeteren.

De opdracht

Na afronding van ons project herhuisvesting Waterschap Limburg is bureau FRANKEN gevraagd om de haalbaarheid van deze vooruitstrevende ambities mogelijk te maken. Daarbij verzorgen we integraal projectmanagement in de ontwerpfase, zowel bouwkundig als civieltechnisch.

Daarnaast coördineren we het onderzoek naar innovatieve toepassingen in het ontwerpproces met marktpartijen. Tot slot dragen we zorg voor de totstandkoming en uitvoering van de projectovereenkomst met de gemeente Roermond.

Het proces

Begin 2018 onderzocht bureau FRANKEN de eerste contouren van de ambities op technische haalbaarheid inclusief budgetonderzoek en overleg met alle stakeholders.

In 2019 is het ontwerp opgesteld. De gevelrenovatie van de laagbouw was een uitdaging net als de integratie van het bouwkundig en civieltechnisch ontwerp.

Eind 2019 is eerst de dakrenovatie aanbesteed en uitgevoerd. In de zomer van 2020 is de aanbesteding van de gevelrenovatie doorlopen en na de zomer is gestart met de werkzaamheden. In het najaar van 2020 is gestart met de civieltechnische werkzaamheden. Het gehele project is afgerond in het voorjaar van 2021.

Het resultaat

Er staat nu een goed geïsoleerd gebouw met groene uitstraling, dat van energielabel C naar A is gegaan. Hemelwater wordt ondergronds gebufferd als bewatering voor de gevelbeplanting. Het complete gebouw is afgekoppeld van het hemelwaterriool, want hemelwater wordt gebufferd en vertraagd afgevoerd middels het retentiedak naar wadi’s voor bodeminfiltratie.

Vrijkomende materialen werden hergebruikt en nieuw toegepaste materialen hadden een innovatief karakter. De vergroening was maximaal in de omgeving en op de daken. Door middel van sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid, regenval en de staat van de bodem wordt de komende 5 jaar geanalyseerd wat de gevolgen van de verduurzaming zijn.

De cijfers
  • Studiegebied: 4,6 hectare
  • Plangebied: 2,5 hectare
  • Kantoorgebouw: 10.000 m2 BVO
  • Bouwjaar: 1976-1991
  • Energielabelsprong kantoorgebouw: van C naar A
  • Investering Waterschap: € 5,6 miljoen
Partners en samenwerkingen

Wij werkten tijdens dit project samen met:

Quote

Volgt later.

Team

Onze mensen hadden de volgende taken binnen het project:

Verder hebben we in dit project vanuit ons gezamenlijke kantoor in het InnovationPowerhouse intensief samengewerkt met architect Marcel van Dijk en energieprestatieadviseur Frank van Hal.

Foto’s: bureau FRANKEN

Tijdlijn

Juli 2021
De landschapsarchitect vertelt
Juli 2021
Excursie met ons team
Juli 2021
Groene entree
Juli 2021
Parkeerplaats infiltratiestroken
Juli 2021
Retentiedak met waterspuwer
Juli 2021
Vergroende parkeerplaats
Maart 2021
Bomen planten
Maart 2021
Hergebruik van natuursteen gevelplaten als keermuren
Maart 2021
Nieuwe open bestrating
Maart 2021
Stortbed spuwer retentiedak
Februari 2021
Nieuwe rijcurves in beeld
Februari 2021
Nieuwe rijcurves in beeld
Februari 2021
Nieuwe rijcurves in beeld
Februari 2021
Uitvoering nieuwe parkeerplaats
Februari 2021
Uitvoering nieuwe parkeerplaats 2
Januari 2021
Ook aan de vleermuizen is gedacht
Januari 2021
Montage bamboe gevelbekleding
December 2020
Gevelrenovatie in volle gang
December 2020
Herinrichting straatprofiel in volle gang
December 2020
Aanleg sedumbeplanting retentiedak
December 2020
Buffervat hemelwater voor gevelbeplanting
December 2020
CO2 Reductie door puinbreken op locatie
Oktober 2020
Nieuwe gevelachterconstructie
Mei 2019
Afronding definitief ontwerp
Mei 2019
Afronding definitief ontwerp
Mei 2019
Afronding definitief ontwerp
Maart 2019
Analyse fasering bestaand gebouw
December 2018
Gesloten gevelbeeld
December 2018
Breed en stenig straatprofiel.
November 2018
Sluiten projectovereenkomst gemeente en WBL
Juni 2018
Oude situatie.