Theater De Maaspoort – Venlo

Projectmanagement en directievoering. Sinds 2003 zijn wij betrokken bij de uitbreidingsplannen van theater De Maaspoort te Venlo. Als adviseur van het theater behartigen wij de belangen van het theater in de planvorming met gemeente, ontwerpers en ontwikkelaars.

Wij zijn gestart met het opstellen van een programma van eisen in 2003 voor een uitbreiding met een nieuwe Middenzaal. Na een traject van verschillende ontwerpvarianten in de afgelopen jaren is medio 2009 het project in een stroomversnelling geraakt.

In opdracht van de gemeente Venlo wordt naast het bestaand theater in deelplan “De Luif” een Middenzaal met ondersteunende functies gerealiseerd. “De Luif” omvat twee lagen commerciele ruimten en derde laag waar de nieuwe Middenzaal wordt gerealiseerd. Om deze uitbreiding zowel logistiek als ruimtelijk aan te laten sluiten op het bestaand theater wordt ook het complete bestaande entreegebied aan de Oude Markt betrokken bij de uitbreiding en opnieuw gebouwd.

Na afronding van bovenstaande uitbreidingsplannen was een renovatie van het bestaand theater een logisch gevolg, zodat het theater als één geheel vorm krijgt en optimaal kan functioneren. In opdracht van theater De Maaspoort hebben wij het projectmanagement gedaan in de ontwerp- en contractvormingfase voor de renovatieplannen.

Het deelplan renovatie is in oktober 2011 opgeleverd en uitbreiding De Luif in 2013. Bouwkundig aannemer is de bouwcombinatie MaasVOF. Het bouwkundig ontwerp is van de hand van AMA Group architecten in samenwerking met BIC architects. Voor beide deelplannen heeft Bureau FRANKEN de directievoering en de inkoopcoördinatie van de vaste en theatertechnische inrichting gedaan.

Tot op heden zijn wij nog steeds betrokken bij de Maaspoort als huisadviseur bij onderhouds- en aanpassingsvraagstukken.

  • OPDRACHT: 2003
  • OPLEVERING: 2013
  • OMVANG: CIRCA € 20 MLN

Onze werkzaamheden

Projectmanagement, Directievoering