Stadsschouwburg Nijmegen fase 1

Stadsschouwburg Nijmegen was toe aan een renovatie en vernieuwing. De technische levensduur van veel hijs- en hefinstallaties was voor het grootste deel op, dus er was vervanging nodig. bureau FRANKEN zorgde in fase 1, waar het gaat om de vervanging van de theatertechniek, voor het projectmanagement (met dank aan onze zeer specifieke kennis op theatergebied), directievoering en kostenbewaking, maar ook een klein deel inkoopmanagement. In fase 2, die in voorbereiding is, vindt de totaalrestauratie van het Rijksmonumentale gebouw plaats.

Werkvelden

De opdracht voor bureau FRANKEN speelt zich af binnen het werkvelden Cultureel en Monumentaal.

Diensten

We hebben de volgende diensten geleverd:

 • Projectmanagement
 • Kostenmanagement
 • Contractmanagement
 • Inkoop
 • Directievoering
 • Toezicht
 • Restauratieadvies
 • Theateradvies
Inleiding

Elk theater heeft een bijzondere samenstelling van hijs- en hefinstallaties. Voor decorstukken die er soms wel en soms niet moeten staan, doeken die op en neer moeten gaan, maar ook bijvoorbeeld podiumdelen die kunnen bewegen. Dat is qua besturing enorm complex. Daar komt nog bij dat het wettelijk verboden is om te hijsen boven personen. Dat betekent dat er extreem hoge eisen worden gesteld aan de nieuwe installaties. Door voortschrijdend inzicht kwamen er gaandeweg het project nog wat bouwkundige ingrepen bij.

De opdracht

De gemeente Nijmegen heeft ons geselecteerd vanwege onze integrale aanpak en kennis van monumenten, theatertechnische installaties en projectmanagement.

De opdracht in fase 1 omvat directievoering en toezicht bij de aanpassingen aan de theatertechnische hijs- en hefinstallaties. Verder hebben wij het projectmanagement gevoerd voor het verkrijgen van de nodige noodzakelijke vergunningen.

Het proces

bureau FRANKEN is als kantoor in november 2021 betrokken bij het project, nadat in mei 2021 de aanbesteding van de theatertechnisch aannemer had plaatsgevonden. Het project is uitgevoerd in de zomerstop van theaterseizoen 2022. De dag na het vertrek van de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse uit het gebouw, is door de aannemer gestart met de uitvoering.

Nader technisch onderzoek door de theatertechnisch aannemer naar hergebruik van theatertechnische machineonderdelen heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing. Voor de liftput in de kelder is een omgevingsvergunning wijzigen monument aan de orde geweest. Procesmatig was dit een uitdaging in de voorbereidingsfase, maar in goed overleg met bevoegd gezag heeft een zorgvuldig proces geleid tot een gedragen oplossing. Vanwege doorgevoerde verbeteringen in de brandcompartimentering van het gebouw was ook een omgevingsvergunning bouw en een melding brandveilig gebruik aan de orde.

In een uitvoeringstijd van circa 3 maanden is het project gerealiseerd en vond op 3 november 2022 de eerste voorstelling met de nieuwe installatie plaats.

Het resultaat

In zeer korte tijd zijn de theater-technische hijs- en hefinstallaties vervangen, zodat Stadsschouwburg Nijmegen volgens planning door kon met de geplande voorstellingen. Voor installatiedelen die niet op 2 november 2022 af konden zijn, is een alternatief gerealiseerd. Dit is maatwerk: wat heeft de gebruiker nodig en hoe kunnen we dit flexibel realiseren? Dat is gelukt.

De cijfers
 • Het pand is gebouwd tussen 1959 en 1961
 • Uitvoeringstijd: circa 3 maanden
 • Budget fase 1: 4,5 miljoen euro
Partners en samenwerkingen

Met deze partijen werkten wij samen:

Quote

Volgt nog.

Anekdote

De kunst was tijdens dit project het realiseren van de ontwerpintegratie tussen bouwkundig-reguliere installaties en theater-technische installaties. Deze werelden begrijpen elkaar niet van nature. Een ander belangrijk aspect was de zeer strakke uitvoeringsplanning. Doordat bureau FRANKEN beide werelden goed begrijpt, kon dit project op tijd en volgens de strenge eisen van de opdrachtgever worden afgerond. Ook omdat de uitvoeringspartners soms 7 dagen per week werkten in diensten van 12 tot 14 uur. Dat is toch behoorlijk uniek te noemen. Zeker in tijden waarbij het maar de vraag is welke installaties door de leverancier geleverd gaan worden op welk moment.

Team

Onze mensen hadden de volgende taken binnen het project:

Foto’s: bureau FRANKEN

Tijdlijn

November 2022
bedieningslessenaar van de hijs en hefinstallaties
November 2022
Zijtrek en diverse theaterverlichting
November 2022
Ingebruikname
Oktober 2022
Nieuwe kettingtakels op de rollenzolder
Oktober 2022
Lieropstellingen in de machinekamer
oktober 2022
Duwkettingen orkestbakheffer
Oktober 2022
Podium
september 2022
Motoropstelling van een beweegbare brug
september 2022
Roede’s van decortrekken aan lierkabels
augustus 2022
Renovatie orkestbakruimte
augustus 2022
Uitvoering in volle gang