Stadhuis Tilburg

Sinds 1971 zijn bestuurders en een belangrijk deel van de ambtenaren binnen de gemeente Tilburg gehuisvest in stadskantoor 1. Nu, bijna 50 jaar later, groeit dit belangrijkste departement van de in totaal 7 stadskantoren uit zijn voegen. Hoog tijd voor een renovatie. Na een grillig voortraject klonk april 2018 het startsein voor de herontwikkeling. Ambitie is dat het vernieuwde stadskantoor medio 2019 wordt opgeleverd en vanaf dan ook als vanouds de titel stadhuis draagt.

Nadat een eerdere design & build-aanbesteding vanwege budgetoverschrijdingen voortijdig was gestaakt, koos gemeente Tilburg voor aanbesteding op basis van bestekstukken. Hierbij kwam Koninklijke BAM Groep, vanuit Bunnik, als beste partij naar voren. Samen met de gemeente draagt BAM zorg voor zowel verbouw als de inrichting en aankleding van het gebouw. Nu de realisatie van de plannen start is voor de directievoering namens de gemeente Tilburg bureau FRANKEN geselecteerd.

Bewaking op detailniveau

Namens de gemeente Tilburg bewaakt bureau FRANKEN dus geld, organisatie, tijd en kwaliteit van het gehele proces en de werkzaamheden in het hart van deze Brabantse stad. De realisatie start na het strippen van het bestaande gebouw. De start van het team van BAM is in de zomer van 2018, het sloopwerk is dan al een heel eind gereed.
In het hele proces is duurzaamheid van groot belang. De insteek van de renovatie was dan ook helder: het casco blijft gehandhaafd. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden gestart en worden alle componenten die weg kunnen gesloopt. De gevelbeplating valt hier ook onder; de buitengevel wordt in zijn geheel vernieuwd. Hetzelfde geldt voor de isolatie en de installaties. De techniek erachter gold in de jaren zeventig dan nog als zeer revolutionair, heden ten dage is dat qua duurzaamheid helemaal achterhaald.

Verankerde kunst in stadhuis Tilburg

Het te transformeren stadhuis beslaat een aardig oppervlak in het centrum van Tilburg. 13.000 m2 aan bruto vloeroppervlak, 2000 m2 parkeergelegenheid onder het verhoogde dek dat aansluit op een sfeervolle waterpartij en nog eens 2000 m2 aan commercieel winkeloppervlak. Het project heeft een aantal bijzonderheden die om aandacht vragen. Zo zijn binnen het gebouw tal van kunstobjecten verankerd aan het gebouw. Een aantal van deze kunstobjecten past niet in het nieuwe ontwerp en moet wijken voor de nieuwe plannen. En nu rijst dus de vraag wat te doen met deze kunstobjecten: vernietigen omdat ze niet meer passend zijn of bewaren, eventueel op een andere locatie omwille van de culturele historisch waarde? Vanwege de extra aandacht die deze complexe materie vergt, zijn de verankerde kunstobjecten niet meegenomen in de aanbestedingen.

Andere bijzonderheden zijn: voor zowel trafostation als waterbuffer voor de sprinklerinstallatie zijn graafwerkzaamheden gepland. Dat gaat echter niet zomaar: als er dieper dan 40 cm wordt gegraven, dient de archeologische dienst ingeschakeld te worden om eventuele historische vondsten veilig te stellen. Daarnaast is het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers, door de ligging van het complex en de postzegelocatie, binnen het wandelgebied van de binnenstad, een uitdaging voor uitvoering van een dergelijke renovatie. Zo’n gebouw midden in de binnenstad is van grote betekenis voor de stad, het is daarom een eer om de transformatie ook vanuit bureau FRANKEN mede mogelijk te maken. De werkzaamheden aan het gebouw vragen vanwege de locatie om veel aandacht door het bestaande karkas, de beperkte bouwplaats en vanwege de korte tijd van circa één jaar waarbinnen de realisatie moet zijn afgerond.

Rol bureau FRANKEN

  • Directievoering
  • Projectleider namens gemeente Tilburg

Facts

  • Slechts twee aannemers hebben ingeschreven op een Europese aanbestedingsprocedure
  • Ambitieuze planning voor realisatie en inrichting van het stadhuis

Financiering

  • Tijdens een hoogconjunctuurperiode in de bouw is de gemeente Tilburg erin geslaagd het project aan te besteden binnen de vooraf vastgestelde budgetten.

Tijdlijn

  • April 2018 – start realisatie project
  • Medio 2019 – oplevering project

Externe Samenwerkingen

fotografie Gemeente Tilburg, RVFotoproducties, Joris Buijs, Ton van Rooij
visuals DEDRIE Architecten