Op het Sphinxterrein nabij het centrum van Maastricht resteren na sloop een aantal (rijks) monumentale gebouwen. Voor de herbestemming van de gebouwen worden door Ontwikkelingscombinatie Belvedere diverse scenario’s ontwikkeld. Voor de herbestemming van het Eiffelgebouw is door Henket en partners een woningconcept ontwikkeld. Op basis van deze plannen heeft Franken projectmanagement een rekenmodel ontwikkeld voor het bepalen van de bouw- en restauratiekosten, in verschillende varianten.

  • OPDRACHT: JULI 2008
  • OPLEVERING: 2010
  • OMVANG: CIRCA € 20 MLN

Onze werkzaamheden:
Financiele advisering

Leave a Reply