Projectmanagement RSB Cinema Roma – Wijchen

Projectmanagement RSB Cinema Roma. Eind 2014 zijn we door RSB Cinemas in Wijchen benaderd om het projectmanagement tijdens het vergunningstraject, de ruwbouwfase en de afbouwfase op ons te nemen voor de nieuwe Cinema Roma bioscoop. Daarnaast hebben we het coördinatie van de inkoop & realisatie van de inrichting op ons genomen.

Cinema Roma opende haar deuren in 1984 in Wijchen, als pionier van het concept servicebioscoop. In 2014 telde de moedermaatschappij, RSB Cinemas, vijf vestigingen. De verouderde locatie op de markt moest nog de voor drukke decembermaand ingeruild worden voor een nieuwe locatie, waar op dat moment nog een postsorteercentrum huisvestte.

RSB Cinema Wijchen omvat 3 filmzalen en een horecaruimte. De nieuwbouwplannen waren in een vergevorderd stadium en het architectonisch ontwerp was reeds door de commissie Ruimtelijke kwaliteit akkoord bevonden toen in januari 2015 onze werkzaamheden binnen het project startten.

Het proces en onze rol

Allereerst zijn we gestart met het technisch uitwerken van het architectonisch en interieurontwerp t.a.v. constructies, bouwfysica en brandveiligheid. Vervolgens is de omgevingsvergunning aangevraagd welke verleend is in juni 2015. Na het verlenen van de omgevingsvergunning is er direct gestart met de ruwbouw van de bioscoop door Burgtbouw.

Vanaf de zomer zijn we ook gestart met de aanbestedingsprocedures voor de afbouwonderdelen. De hogen eisen aan de afwerking en het vele maatwerk zorgde voor een intensief traject, waarbij in onderling overleg met de opdrachtgever aannemers en leveranciers zijn geselecteerd. Nadat Burgtbouw in oktober zijn werkzaamheden had opgeleverd is er gestart met de afbouw welke wij als kantoor hebben gecoördineerd. De hoge eisen en tegelijk ook hoge tijdsdruk vroegen om een gestructureerde aanpak en veel aandacht. Nog voor de kerst kon ook de afbouw en inrichting naar alle tevredenheid opgeleverd worden en het pand in gebruik worden genomen.

Bijzonderheden

Binnen een jaar zijn de nieuwbouwplannen volledig uitgewerkt, is de bouwvergunning verleend, is de ruwbouw en afbouw opgestart en opgeleverd én kon de Cinema Roma zijn eerste bezoekers verwelkomen. Een uniek project met een bijzondere prestatie.

  • OPDRACHT: JANUARI 2015
  • OPLEVERING: DECEMBER 2015
  • OMVANG: € 2 MLN

Onze werkzaamheden

Projectmanagement