Renovatie langgevelboerderij

Een langgevelboerderij is typisch Brabants. Het is een rechthoekig boerderijtype waarbij voorhuis, stal en schuur aan elkaar zijn gebouwd en alle deuren geplaatst zijn in de lange gevels. Vandaag de dag worden ze vooral gebruikt als woonhuis of bedrijfspand. Vaak moeten ze daarvoor wel eerst grondig gerenoveerd worden, omdat ze niet voldoen aan de eisen van deze tijd. In dit geval werd bureau FRANKEN ingeschakeld voor projectmanagement en bouwbegeleiding van een dergelijke renovatie.

Werkvelden

Dit project bevindt zich binnen het werkveld Duurzaamheid, gezien de grootschalige renovatie.

Diensten

bureau FRANKEN heeft hier de volgende diensten geleverd:

  • Projectmanagement
  • Bouwbegeleiding
Inleiding

Van langgevelboerderij tot een moderne villa. Zo is de wens van de opdrachtgever wel samen te vatten. Een historische boerderij met verschillende ruimtes en optimale groenbeleving was het gewenste doel.  Met afwisseling van verschillende materialen, hoog en laag, donker en licht. De architect heeft dit ontwerp bijzonder gemaakt in haar ruimtelijke beleving, want geen ruimte is hetzelfde geworden, ze zijn allemaal uniek. Nu nog de stap van papier naar de realiteit. Daarvoor klopte de opdrachtgever aan bij bureau FRANKEN.

De opdracht

In overleg met de opdrachtgever hebben we een aannemersselectie verzorgd, waaruit een bouwteamovereenkomst en later aannemingsovereenkomst met de aannemer is voortgevloeid. Voorwaarde voor de renovatie was dat de opdrachtgever de tuin zoveel mogelijk wilde betrekken bij het dagelijks leven. Er moest een uitbouw komen richting de ruime en diepe tuin met daarachter zicht op een Natura 2000 gebied. Bovendien moest het historische aangezicht, dat grenst aan de centrale brink, in stand gehouden worden en zelfs versterkt worden. Aan bureau FRANKEN de taak om dit project in goede banen te leiden en de bouw te begeleiden.

Het proces

Het uitgangspunt in het ontwerp/basisplan was om de bestaande voorgevel, zijgevels, achtergevel (deels) en dragende binnenwanden te handhaven. Gedurende het sloopwerk bleek echter dat onder de begane grondvloer nog mestkelders aanwezig waren en dat er geen fundering aanwezig was onder de (dragende) bestaande muren. Omdat hierdoor de constructieve veiligheid niet gewaarborgd kon worden, is de keuze gemaakt om de langgevelboerderij compleet opnieuw op te bouwen. Dit heeft een grote positieve invloed gehad op de kwaliteit (denk aan isolatiewaarde, aansluitdetails en dergelijke) van het project.

Het resultaat

Over de volledige breedte van de boerderij is een eigentijdse eenduidige uitbouw ontworpen die de boerderij de kwaliteiten geeft van een moderne villa. De begane grondvloer en buitenwanden hebben na de grondige renovatie een isolatiewaarde Rc 5.0m2K/w, het dak heeft een Rc van 6.0m2K/w. Het platte dak is ook voorzien van sedum-bedekking. De binnenwanden zijn op de begane grond uitgevoerd met kalkzandsteen, op de verdieping zijn de binnenwanden uitgevoerd in metal-studwanden.  Voor de installatie wordt er gebruik gemaakt van aard-warmtepomp en zonnepanelen (gasloos).

De cijfers
  • September-november 2020: aannemersselectie/aannemingsovereenkomst
  • November 2020: startdatum sloopwerk
  • Februari 2021: herstart
  • 9 juli 2021: hoogste punt
  • 16 november 2021: oplevering
Partners en samenwerkingen

Wij werkten tijdens dit project samen met:

Quote

Volgt nog.

Team

Onze mensen hadden de volgende taken binnen het project:

Tijdlijn

Oktober 2021
Buitentimmerwerk overstek
Juli 2021
Plaatsen aluminium puien
Mei 2021
Ruwbouw
Mei 2021
Leidingwerk eerste verdiepingsvloer
Mei 2021
Leidingwerk eerste verdiepingsvloer
Februari 2021
Begane grondvloer
Februari 2021
Fundering
Januari 2021
Plaatsen zwembad
December 2020
Verborgen mestkelders onder vloer
December 2020
Stutwerk voorgevel
December 2020
Stutwerk achtergevel
December 2020
Sloopwerkzaamheden
November 2020
Bestaande achtergevel
November 2020
Bestaande voorgevel
Mei 2020
Situatie mei 2020