Natec – Den Bosch

Ten zuidoosten van Den Bosch bevindt zich industrieterrein De Brand; daar wilde Natec een kavel kopen. De wens was duidelijk: het kavel moest geschikt zijn om een DC op te bouwen. Voor de feitelijke aankoop van het kavel werd bureau FRANKEN geraadpleegd. bureau FRANKEN werd na deze initiële vraag op nog meer gebieden intensief betrokken bij dit nieuwbouwproject.

Werkvelden

Natec is de grootste leverancier en distributeur van zonnepanelen van Nederland. De opdracht voor bureau FRANKEN speelt zich dan ook af binnen het werkveld Duurzaam.

Diensten

We leveren de volgende diensten: 

 1. Projectmanagement 
 2. Inkoopmanagement  
 3. Kostenmanagement 
 4. Contractmanagement 
 5. Directievoering 
 6. Toezicht
Inleiding

Natec staat voor Natuur en Technologie en is de grootste leverancier en distributeur in Nederland van de bekendste merken zonnepanelen.  

Zonnepanelen zijn natuurlijk booming. De grote en groeiende vraag naar PV-panelen is ook de oorsprong van de betrokkenheid van bureau FRANKEN. Natec is in de huidige vestiging in Den Bosch uit z’n jasje gegroeid en daarom op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Er was al sprake van externe opslaglocaties, dus de wens voor meer ruimte was evident. In het najaar van 2020 is het project gaan lopen, midden in corona-tijd. Daarom hebben alle overlegmomenten volledig online plaatsgevonden.  

De opdracht

Het leek een in eerste instantie een onhandig kavel te zijn qua afmeting. De vraag was of het wel mogelijk was om hier een distributiecentrum te bouwen. Ook het beoordelen van de mogelijk belemmerende voorwaarden van de gemeente was een belangrijk onderdeel in de keuze om het kavel wel of niet aan te kopen. Voor de aankoop moest eerst een conceptplan ingediend worden bij de gemeente.  

Onze projectmanager, en tevens architect, Remco Mulder heeft een conceptplan opgesteld dat voldoende overtuigend bleek voor de definitieve aankoop en het samenstellen van een adviseurs- en ontwerpteam. 

In februari 2021 hebben we de architectenselectie georganiseerd, waaruit architect Mulderblauw is geselecteerd. 

Vervolgens heeft bureau FRANKEN het ontwerp- en vergunningentraject begeleid. Remco Mulder: “Projectmanagement is maatwerk, beïnvloed door je opdrachtgever. Alle vragen die er speelden zijn door ons afgehandeld c.q. beantwoord. Hierdoor is Natec in het hele bouwproces volledig ontzorgd. Het grote voordeel voor Natec is dat ik zowel architect als projectmanager ben. Die dubbele vakkennis was van grote toegevoegde waarde tijdens dit project.   

In het proces werd Natec geconfronteerd met de moeilijke beschikbaarheid van aannemers en een forse prijsstijging van materialen. Hierdoor moest bureau FRANKEN zich aanpassen aan de markt. Partijen werden eerst benaderd met de vraag of ze beschikbaar waren en bereid waren om in te schrijven op de aanbesteding die later verstuurd zou worden.  

Half februari 2022 vond de contractondertekening plaats met de winnaar van het aanbestedingstraject: Bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk. Dit is een familiebedrijf dat al ruim 125 jaar bestaat en mag zich daarom Koninklijk noemen.  

bureau FRANKEN maakt tijdens het ontwerptraject regelmatig kostenramingen om het budget te blijven toetsen. We vroegen de aannemers om een open begroting. Dankzij deze transparantie is het goed mogelijk de projectfinanciën op orde te houden.  

Natec ontleent haar bestaansrecht aan de verduurzamingsdoelstellingen. Samen met klanten en installateurs wordt iedere dag gebouwd aan een duurzame toekomst. De huidige markt draagt bij aan de grote groei van Natec. Vanzelfsprekend is duurzaam bouwen een belangrijke wens voor Natec. Er is overleg geweest met banken over groenfinanciering en subsidiescans voor duurzame maatregelen. Bureau FRANKEN heeft dit proces voor de opdrachtgever begeleid. Vanwege het feit dat het hele dak natuurlijk vol ligt met bijna 2700 zonnepanelen gaat de groenfinanciering er zeker komen. Bijzonder is dat ook aan de gevel zonnepanelen worden gehangen. Er is een soort erkerachtig raamkozijn ontworpen dat aan de ene zijde dient als zonwering en aan de andere zijde als raamkozijn. Dit zijn nog eens ruim 100 zonnepanelen extra.  

bureau FRANKEN gaat de uitvoering begeleiden, wordt verantwoordelijk voor de directievoering, esthetische begeleiding, toezicht en nazorg. Bijzondere ontwikkeling in het project is dat al voor de start van de bouw duidelijk is dat de plannen moeten uitbreiden, vanwege de enorme groei in de vraag naar zonnepanelen. Het basisplan was dat de nieuwbouw zou dienen als opslagplaats en kantoorruimte. De nieuwe locatie zal dienstdoen als hoofdkantoor en opslagplaats, maar er gaat wel gezocht worden naar nog meer externe opslagruimte. bureau FRANKEN begeleidt die zoektocht en de wijzigingen die in het plan dienen te worden aangebracht. Op dit moment is er 10.000 m2 beschikbaar en de verwachting is dat de komende 5 tot 10 jaar behoefte zal zijn aan 30.000 m2.  

Remco Mulder: “Vaak wordt door opdrachtgevers gevraagd naar een BREEAM, GPR of LEAD certificering. Wij vinden het beter om te focussen op de vraag “is het ook echt duurzaam?”. Het antwoord op die vraag zou een hoofdrol moeten spelen, meer dan een duurzaamheidslabel of certificering. Je kunt ook op andere manieren duidelijk maken dat je een duurzaam gebouw hebt, zeker wanneer je de normen en voorwaarden hanteert van de diverse certificeringen.” 

Het proces

Volgt nog.

Het resultaat

Het project loopt nog. Oplevering wordt in begin 2023 verwacht.

De cijfers
 • Omvang: 10.000 m2 (8.000 m2 magazijn en 2.000 m2 kantoor) 
 • Schetsontwerp najaar 2020 
 • Architectenselectie begin 2021 
 • Ontwerpteam VO/DO voorjaar 2021
 • Omgevingsvergunning zomer 2021
 • Onderhandse aanbesteding najaar 2021
 • Planning start bouw voorjaar 2022
 • Geschatte oplevering begin 2023
 • 2.680 zonnepanelen (400Wp) op het dak
 • 102 zonnepanelen (400Wp) verticaal aan de voorgevel 
Media

Volgt nog.

Anekdote

Voordat de opdracht definitief werd aanbesteed, is er nog een vergadering geweest op het kantoor van de opdrachtgever met alle betrokken adviseurs. Daarbij heeft Marcel Fiers de vraag gesteld wat er zou gebeuren als het project veel te duur zou uitvallen. Welke onderdelen kunnen vervallen, waar zou je een concessie op kunnen doen?  Daardoor zijn er wijzigingen in de constructie en installatie aangebracht, waardoor er veel geld bespaard is al voordat de bouw begon. Dit fictieve scenario zorgde voor een flinke bezuiniging zonder dat de kwaliteit van het eindresultaat verminderd werd. 

Team

Onze mensen hadden de volgende taken binnen het project: 

 • Remco Mulder: Architect en projectmanager
 • Marcel Fiers: Projectmanager en directievoering 

Tijdlijn

december 2022
Storten halvloer
december 2022
Start afbouwfase
december 2022
Afronden gevel
november 2022
Afwerken staalconstructie
november 2022
Start gevel beplating
oktober 2022
Staalconstructie Mezzanine
oktober 2022
Staalconstructie Mezzanine
oktober 2022
Sprinklerleidingen tegen het dak
oktober 2022
Voorbereiding wapening kantoorvloeren
oktober 2022
Plint linkerzijgevel in prefab beton
oktober 2022
Achtergevel hal
oktober 2022
Zijgevel hal
Natec staalskelet bureau FRANKEN
oktober 2022
Staalskelet
september 2022
Staalconstructie opbouw hal
september 2022
Staalconstructie opbouw hal
juli 2022
Fundering en opbouw staalconstructie
juli 2022
De bouwplaats