MFA De Rosdoek – Wintelre

Het bestaande dorpshuis ‘De Rosdoek’ was verouderd en voldeed niet meer aan de wensen en eisen van de gebruikers. In het dorpsontwikkelingsplan zijn de kaders vastgelegd door de gemeente Eersel en de inwoners van Wintelre voor een nieuwe Rosdoek, gecombineerd met een brede school en diverse voorzieningen tot een multifunctionele accommodatie.

Onder één dak zijn de volgende functies samengevoegd: uitbreiding basisschool, kinderopvang, peuterzaal, sporthal, vergaderruimten, jongerenruimte, theaterzaal, foyer- en ontmoetingsruimte. Het ontwerp is van de architectencombinatie Jan Timmers & Co en KDV architecten. Aannemer was het lokale aannemersbedrijf De Wit Van Loon uit Wintelre.

Tijdens de uitvoeringsfase heeft FRANKEN in opdracht van de Gemeente Eersel de toezichthoudende taken uitgevoerd. Gedurende de realisatie zijn in samenwerking met directievoerende partij Laride de belangen van de Gemeente Eersel en gebruikers behartigd.

  • OPDRACHT: 2009
  • OPLEVERING: 2010
  • OMVANG: CIRCA € 2,5 MLN

Onze werkzaamheden

Toezicht