Melkontvangst Campina Eindhoven

Bottle Distillery heeft sinds 2019 haar intrek genomen in de voormalige Melkontvangst. De historische functie van het gebouw sluit naadloos aan bij het huidige gebruik als distilleerderij. Het pand is zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat gehouden, zowel binnen als buiten. Hierdoor blijven de monumentale en niet-monumentale kenmerken zichtbaar en functioneel.

Werkvelden

Het project Melkontvangst Campina heeft zich afgespeeld binnen alle drie onze hoofdwerkvelden; Monumentaal en Duurzaam.

Diensten

We leveren de volgende diensten: 

  1. Advies herstel vernieuwing
  2. Budgetraming
Inleiding

Jarenlang was de Campina fabriek aan het kanaal in Eindhoven een begrip. Het gebouw werd in 1961 in gebruik genomen.

Alle bouwtekeningen zijn gemaakt door Ingenieursbureau Héman uit Heerlen. In 2015 rolde het laatste pak melk van de lopende band.

De opdracht

Bottle Distillery vroeg bureau FRANKEN advies bij het plaatsen van nieuwe kozijnen, het isoleren van de ramen en het vernieuwen van de dakbedekking. Daarnaast was er de vraag of wij over de schouder mee konden kijken bij de uitvoering.

Eerder hadden we hen al geholpen bij het aanvragen voor de Omgevingsvergunning.

Het proces
Nadat wij het advies hebben gegeven hoe en door wie het dak en de ramen te isoleren, hebben wij “meegekeken” in de uitvoering.
De uitvoering van het dak is zo uitgevoerd dat er (aansluitend op dakwerkzaamheden) 100 zonnepanelen op het dak geplaatst zijn..
Het resultaat

Nu het dak geïsoleerd is, de kozijnen, het glas en de zonnepanelen geplaatst zijn is het gebouw weer een beetje comfortabeler en duurzamer.

De cijfers
  • Oppervlakte dak: 495 m2
  • Zonnepanelen: +/- 100
  • Aanvangscapaciteit: 30,2 miljoen kilogram melk
  • Aantal boeren die melk leverden in 1961: 4.600
Partners en samenwerkingen

Wij werkten tijdens dit project samen met:

Team

Onze mensen hadden de volgende taken binnen het project: