Mariënhage – DOMUSDELA – Eindhoven

In Eindhoven is de herbestemming van Rijksmonument Mariënhage afgerond. Na jaren voorbereiding ging in juni 2018 de eerste paal de grond in en op 8 november 2019 werd DOMUSDELA tijdens lichtfestival GLOW feestelijk geopend. Deze oudste plek van de stad veranderde van verborgen parel aan de Dommel in een uitnodigende plek waar het leven in alle aspecten gevierd wordt.

Werkvelden

Het project DOMUSDELA speelt zich af binnen alledrie onze werkvelden Monumentaal, Duurzaam en Cultureel.

Procesdiensten

We hebben de volgende diensten geleverd:

 1. Projectmanagement
  bureau FRANKEN heeft de opdracht gekregen om de complete aansturing van het gehele herontwikkelingstraject voor haar rekening te nemen.
 2. Kostenmanagement
  Het bewaken van de totale uitgaven alsook de afspraken rondom subsidieverstrekking, behoorde tot onze opdracht.
 3. Contractmanagement
  Wij maakten contractafspraken met externe partijen zoals bijvoorbeeld de horeca- en de hotelexploitant, maar gingen ook over de koopovereenkomst tussen Dela, de gemeente Eindhoven en de paters.
 4. Directievoering en toezicht
  Van start tot oplevering is bureau FRANKEN verantwoordelijk geweest voor de directievoering en toezicht.
 5. Restauratieadvies
  bureau FRANKEN heeft met de expertise van onze eigen collega Barbara Bonfrer de kennis en kunde kunnen leveren op het gebied van bouwhistorie en restauratie; een waardevolletoevoeging in de gesprekken met de monumentencommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
 6. Theateradvies
  bureau FRANKEN heeft ruime ervaring in het culturele werkveld, door de diverse (ver)bouw(ings)projecten in theaters. Deze ervaring kwam goed van pas bij de verbouwing van De Paterskerk en De Kapel die vorm zouden gaan krijgen als evenementenlocatie en hiermee onderscheidt bureau FRANKEN zich van andere projectbureaus. Met lichtexperts en oud-theatermedewerkers in dienst zijn de lijnen kort.
Inleiding

Herbestemming van het Eindhovens erfgoed Mariënhage tot een uitnodigende plek in de stad met conferentiehotel en ceremoniehuis, waar het leven in alle aspecten gevierd wordt en waar je ook ervaart dat het leven doorgegeven wordt. Van oudsher ademt dit complex gastvrijheid. Eeuwenlang ontvingen de Augustijnen hun bezoekers steevast met de woorden: ‘Welkom, fijn dat je er bent!’ Dat is de traditie waar DOMUSDELA nu op voortbouwt. Vanaf het allereerste moment dat DELA opdrachtgever werd van de herontwikkeling is bureau FRANKEN nauw betrokken bij het gehele proces.

Opdracht

Van meet af aan is bureau FRANKEN op verschillende niveaus nauw betrokken geweest in het volledige proces van de herontwikkeling. We waren niet slechts een procesmanager, maar ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing. De ambities van DELA waren groot, er zou een nieuwe parel in Eindhoven gaan ontstaan.

bureau FRANKEN heeft de aansturing en coördinatie van het gehele verbouwingsproces verzorgd. Wij waren verantwoordelijk voor de volledige projectleiding op bestuurlijk niveau en voor het projectmanagement op ontwerpniveau. Daarnaast hebben wij bouwkostenramingen opgesteld en bewaakten wij de financiën. Tijdens de bouw waren wij verantwoordelijk voor de directievoering die onder andere gepaard ging met specialistische onderzoeken die verband houden met de monumentale en historische status van het complex. Tijden de sloopwerkzaamheden kwamen bijvoorbeeld fundamenten en muurdelen van de middeleeuwse kloosterkerk tevoorschijn.

Proces

Bij aanvang van het project was er geen duidelijk programma van eisen beschikbaar. De gemeente heeft de openbaarheid van het gebouw als belangrijke voorwaarde gesteld. Bij de aanvang heeft bureau FRANKEN

De lange doorlooptijd en het spanningsveld tussen grote aspiratie en beschikbaar budget heeft om grote flexibiliteit van alle spelers gevraagd. Zo liep de uitvoering deels in aanbesteding en deels in bouwteams. Juni 2018 startte het Veghelse Bouwbedrijf Van de Ven, gekozen op basis van een presentatie zonder prijsbepaling, de werkzaamheden. Hierbij zorgden de monumentale status en historische waarde voor extra uitdagingen. Zo gaven diverse partijen, zoals de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en diverse belangengroeperingen hun fiat voor een initieel plan. Samen met architecten Bert Dirrix van diederendirrix en Arie van Rangelrooij van Architecten|en|en zorgde bureau FRANKEN ervoor dat de plannen op instemming van alle partijen konden rekenen.

Parallel aan het bouwproces vond ook de zoektocht en de uiteindelijke contractbesprekingen met de horeca-exploitant en hoteluitbater plaats.
Dela had geen ervaring met het opzetten van de hotelexploitatie. Het uitgangspunt van Dela was een bepaald rendement en daar hoorde een businesscase bij. Bureau FRANKEN heeft daar vorm aan gegeven en alle overeenkomsten gesloten met alle uitvoerende en adviserende partijen. bureau FRANKEN was de linking pin, wij stonden gedurende het hele traject aan het roer.

Resultaat

Intussen is DOMUSDELA niet meer uit Eindhoven weg te denken. DOMUSDELA staat midden in de samenleving. Duidelijk zichtbaar, want recht in het hart van Eindhoven. Hier zeg je volmondig ‘ja!’ tegen de liefde of neem je afscheid van een dierbare. In dit huis vier je het leven en ervaar je ook dat het leven doorgeven is. In DOMUSDELA kun je laten zien wie je werkelijk bent, ervaar je het gevoel van thuiskomen en geniet je van de verstilling in de tuin of culinair genot in Brasserie Rita waarna je blijft overnachten in het luxe boutique Hotel Marienhage.

Cijfers
 • Start voorbereiding: 2013
 • Start bouw: juni 2018
 • Oplevering en opening: november 2019
 • Omvang in euro’s: € 25.000.000,00
 • Provinciale en gemeentelijke subsidie: € 3.600.000,00
 • Aantal vierkante meters: 8.778 m2 bruto vloeroppervlak
Partners en samenwerkingen

Met deze partijen werkten wij samen:

Quote

Met DOMUSDELA trad DELA buiten haar bekende wegen. De ervaring en de professionaliteit van bureau FRANKEN hebben een cruciale bijdrage geleverd aan het succes van het project. Het zijn vooral de mensen bij bureau FRANKEN die de kwaliteit van de samenwerking maken. Die was erg prettig: correct, laagdrempelig, vriendelijk, open en eerlijk. Super!

Toine van Velthoven

360

Tijdlijn

September 2019
September 2019
Juni 2019
Mei 2019
Maart 2019
September 2018
Augustus 2018
Januari 2018
Januari 2018