Mariënhage – DOMUSDELA

In Eindhoven is de herbestemming van Rijksmonument Mariënhage afgerond. Na jaren voorbereiding ging in juni 2018 de eerste paal de grond in en op 8 november 2019 werd DOMUSDELA tijdens lichtfestival GLOW feestelijk geopend. Deze oudste plek van de stad veranderde van verborgen parel aan de Dommel in een uitnodigende plek waar het leven in alle aspecten gevierd wordt.

Mariënhage kent een rijke geschiedenis. Al in 1420 wordt het klooster gebouwd door Augustijner Kanunniken en in 1890 aangekocht door de Nederlandsche Augustijner Missie. De Paterskerk wordt acht jaar later in gebruik genomen. In 1917 volgt het gymnasium Augustinianum dat in 1959 verhuist naar de Geldropseweg. Inmiddels zijn alle gebouwen nodig toe aan restauratie. Gemeente Eindhoven en Augustijnen -samen eigenaren van het uitgebreide complex- willen de grote cultuurhistorische en religieuze waarde van het gebied behouden en daarbij wil de gemeente dit gebied rondom de Kanaalstraat nieuw leven inblazen.

Huis van ontmoeting

In 2013 wordt daarom een marktconsultatie gedaan waarbij DELA als beste partij uit de bus komt. De ambities van de uitvaartcoöperatie sluiten het best aan bij die van gemeente, provincie en paters: dit complex met grote historische en archeologische waarde nieuw elan geven binnen de vernieuwde, duurzame omgeving van de Kanaaldijk. En dus opent hier november 2019 DOMUSDELA: het huis van ontmoeting. Paterskerk, schoolgebouwen en studentenkapel veranderen in ceremoniehuizen voor uitvaartdiensten, huwelijksplechtigheden, lezingen en concerten. In de bijgebouwen komen congreshotel en een restaurant.

Grote ambities waarbij bureau FRANKEN vanaf de keuze voor DELA nauw is betrokken, onder meer in projectleiding op bestuurlijk gebied en projectmanagement op ontwerpteamniveau. Ook verzorgt bureau FRANKEN het opstellen van de bouwkostenramingen en financiële bewaking, doen we de directievoering tijdens de bouw en voeren we de coördinatie van specialistische onderzoeken die verband houden met de monumentale en historische status. Tijdens sloopwerkzaamheden komen bijvoorbeeld fundamenten en muurdelen van de middeleeuwse kloosterkerk tevoorschijn.

Monumentale status, historische waarde

Van meet af aan is het project een mooie uitdaging. De lange doorlooptijd en het spanningsveld tussen grote aspiratie en beschikbaar budget vraagt om grote flexibiliteit van alle spelers. Zo loopt de uitvoering deels in aanbesteding en deels in bouwteams. Juni 2018 start het Veghelse Bouwbedrijf Van de Ven, gekozen op basis van een presentatie zonder prijsbepaling, de werkzaamheden. Hierbij zorgen monumentale status en historische waarde voor extra uitdagingen. Zo geven diverse partijen, zoals de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en diverse belangengroeperingen hun fiat voor een initieel plan. Samen met architecten Bert Dirrix van diederendirrix en Arie van Rangelrooij van Architecten|en|en zorgt bureau FRANKEN ervoor dat de plannen op instemming van alle partijen kunnen rekenen.

 

Rol bureau FRANKEN

 • Algemene projectleiding (bestuurlijk niveau)
 • Projectmanagement (ontwerpteam niveau)
 • Financiële ramingen en bewaking
 • Coördinatie onderzoeken in verband met monumentale status
 • Projectoverzicht en projectfilm
 • Algemene ontwerp-integratie en technische inrichting
 • Directievoering tijdens bouw

Facts

 • Alle gebouwen die samen Mariënhage vormen zijn aangemerkt als Rijksmonumenten. De gronden waarop Mariënhage is gebouwd zijn aangemerkt als archeologisch gemeentelijk monument.
 • Ook het voormalig klooster (inclusief begraafplaats) van de paters Augustijnen is door DELA aangekocht. Een nieuwe functie is hiervoor nog niet gevonden, het gebouw is nu tijdelijk verhuurd aan een zorginstelling.

Financiering

 • De totale investering is circa 25 miljoen euro. DELA investeert het grootste gedeelte daarvan. Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven verstrekken projectsubsidies van respectievelijk 2,3 miljoen en 1,3 miljoen euro. Omdat het voor een groot deel een restauratie is van een rijksmonument kan een deel van de investering gefinancierd worden door laagrentende leningen bij het NRF en de provincie Noord-Brabant.

Tijdlijn

 • 2013 – Marktconsultatie gemeente Eindhoven en Augustijnen
 • November 2013 – Architectenselectie
 • November 2016 – Definitief ontwerp gereed
 • December 2017 – Levering panden aan DELA
 • Januari 2018 – Start strip/sloopwerkzaamheden
 • Juni 2018 – Eerste paal in de grond
 • November 2019 – Op 8 november 2019 opening

Historie

 • 1100-1250 – Oprichting mottekasteel “Die Haghe”
 • 1420 – Bouw klooster door Augustijner Kannuniken
 • 1472 – Het boekwerk Florarium Temporum, Bloemhof der tijden, werd hier geschreven
 • 1628 – Herbouw klooster na Tachtigjarige oorlog
 • 1688 – Vertrek van de monniken
 • 1890 – Aankoop kloostercomplex door de Nederlandsche Augustijner Missie
 • 1898 – Ingebruikname Paterskerk
 • 1913/1917 – Bouw gymnasium Augustinianum met internaatsgebouw
 • 1924/1925 – Uitbreiding Augustinianum met slaapzalen en kapel
 • 2005 – Einde onderwijsfunctie Augustinianum
 • 2008 – Tijdelijke verhuur aan Stichting Ruimte
 • 2016 – Paterskerk uit eredienst onttrokken
 • 2017 – Vertrek van de paters Augustijnen uit het klooster

Herbestemmingstraject

 • 2013 – Markconsultatie door gemeente Eindhoven en Augustijnen –> keuze voor DELA
 • November 2013 – Architectenselectie
 • April 2014 – Structuurontwerp gereed
 • Februari 2015 – Selectie technisch adviseurs ontwerpteam
 • September 2015 – Voorontwerp gereed
 • September 2016 – Subsidieaanvraag bij Provincie (ingetrokken?)
 • November 2016 – Definitief ontwerp gereed
 • December 2016 – Aanvraag omgevingsvergunning + bestemmingsplanprocedure fase 1
 • September 2017 – Publicatie omgevingsvergunning
 • November 2017 – Subsidieaanvraag bij gemeente
 • December 2017 – Levering panden aan DELA
 • Januari 2018 – start strip- & sloopwerkzaamheden
 • Februari 2018 – Publicatie ontwerp bestemmingsplan fase 2
 • Maart 2018 – Bouwteamaannemer Van de Ven betrokken
 • Juni 2018 – Start bouw 1e paal nieuwbouw
 • November 2019 – Beoogde opening

Externe Samenwerking

Leave a Reply