Effenaar – Eindhoven

Poppodium de Effenaar in Eindhoven was toe aan een renovatie en vernieuwing. Het gebouw voldeed op een aantal punten niet meer aan de eisen van deze tijd. De verbouwing stond gepland voor medio 2022 maar de bouwplanning is vanwege de coronasituatie naar voren geschoven. Het poppodium ambieert zijn positie als culturele hotspot en het poppodium van de toekomst verder te ontwikkelen, voortbouwend op de rijke historie van de Effenaar. bureau FRANKEN bood een helpende hand door zorg te dragen voor de bouwkostencalculatie, het projectmanagement, directievoering en kostenbewaking.

Werkvelden

De opdracht voor bureau FRANKEN speelt zich af binnen het werkveld Cultureel.

Diensten

Bureau FRANKEN heeft hier de volgende diensten geleverd:

 • Bouwkostencalculatie
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Kostenbewaking
Inleiding

De belangrijkste wijziging in het gebouw is dat er een balkon is gemaakt in de grote zaal. Reden hiervoor was het verbeteren van de routing voor het publiek en het vergroten van het comfort, doordat er meer plaatsen ontstaan die een goede zichtlijn op het podium hebben. Daarnaast is er op de eerste verdieping meer toiletcapaciteit gecreëerd en zijn er ontsluitingen gemaakt naar de kleine zaal en het restaurant. In goed overleg met de gemeente en dankzij een mooie samenwerking met brouwerij Bavaria is de financiering rond en kan de verbouwing worden gerealiseerd.

De opdracht
 • Er is een balkon toegevoegd aan de grote zaal, de sanitaire voorzieningen zijn vergroot, de interne ontsluiting naar het restaurant is gerealiseerd en er is een modern locker-systeem toegevoegd aan de inrichting.
 • bureau FRANKEN heeft samen met de bouwteampartners een zeer strakke planning aangehouden voor deze verbouwing.
 • Het hoofddoel van de verbouwing was om de logistiek, routing en het comfort voor het publiek te verbeteren.
Het proces
 • februari 2021 – Start traject ontwerp / fasering / haalbaarheid
 • maart 2021 – selectie bouwteampartners, projectplan vaststellen
 • april 2021 – start bouwteamoverleggen
 • juli 2021 – vergunning ontvangen, start werkzaamheden
 • 1 september 2021 – oplevering, eerste publieksactiviteit
Het resultaat

Een balkon waar je ‘u’ tegen zegt, meer comfort en meer plaatsen met een goede zichtlijn op het podium, een betere routing voor het publiek, een modern locker-systeem in plaats van een garderobe plus ontsluitingen naar de kleine zaal en het restaurant.

De cijfers
 • bureau FRANKEN is betrokken van februari tot september 2021.
 • De capaciteit van de grote zaal blijft gelijk: 1300 personen.
 • De grote zaal en het restaurant waren slechts 2 maanden gesloten.
 • Totale kosten werden geschat op € 1,7 miljoen.
 • Medio 2022 werd gestart met de tweede fase van de verbouwing: een nieuwe ingang aan de Oostzijde van het pand om het poppodium beter te verbinden met de stad en het station.
Partners en samenwerkingen

Wij werkten tijdens dit project samen met:

Quote

Volgt nog.

Anekdote

Vooraf heeft bureau FRANKEN een bouwkostencalculatie gemaakt, maar daarvoor moet wel duidelijk zijn wat er precies gaat gebeuren en hoe dat gerealiseerd wordt. Vooral op constructief gebied was dit een grote uitdaging, zo vertelt Paul Heuts. Een balkon erin zetten klinkt heel makkelijk. Maar omdat dit balkon geplaatst werd zonder een kolommenstructuur eronder, heeft dat behoorlijk wat constructieve complexiteit opgeleverd. Hier is constructeur Van der Laar erg druk mee geweest, waarbij zelfs de hulp van een professor van de Technische Universiteit Eindhoven werd ingeschakeld.

Team

Onze mensen hadden de volgende taken binnen het project:

Foto’s: bureau FRANKEN, Effenaar, Nadia Hagen, Paul Verhagen