De Ploeg – Bergeijk

Op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie kwam musea- en tentoonstellingeninrichter Bruns uiteindelijk bij De Ploeg en het daaromheen liggende park in het Brabantse Bergeijk terecht. Eind 2014 benaderde algemeen directeur Jan Burgmans bureau FRANKEN voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De conclusies waren helder; vanwege de slechte bouwkundige staat en de omvangrijke aanwezigheid van asbest stond de financiële haalbaarheid onder druk. Omdat De Ploeg wel perfect aansloot bij het programma van eisen van Bruns besloot het bedrijf in juni 2015 toch over te gaan tot aankoop middels een overeenkomst tussen de verkopende partij, de gemeente Bergeijk en de provincie Noord-Brabant. Subsidie- en financieringsafspraken werden gemaakt met de provincie Noord-Brabant en het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Vanaf dat moment moest de vaart erin, want op 1 januari 2017 diende Bruns operationeel te zijn in De Ploeg.

Vanaf september 2015 werd in iets meer dan een half jaar tijd het ontwerptraject doorlopen om te komen tot een aanvraag omgevingsvergunning voor de restauratie van De Ploeg. Er werd gekozen voor een inkoop- en realisatiemodel, waarbij het project in eigen beheer zou worden uitgevoerd zonder hoofdaannemer. De technische uitwerking werd ondergebracht bij verschillende specialistische aannemers en leveranciers, precies zoals men dat 60 jaar geleden bij de bouw van De Ploeg Bergeijk ook had gedaan. Gelijktijdig met het restauratietraject werd een bestemmingsplanprocedure doorlopen om de nieuwbouw van vijf woningen mogelijk te maken, alsmede het gebruik van het Ploegpark als evenemententerrein, rekening houdend met de status van rijksmonument van zowel het Ploegpark en De Ploeg.

Herbestemming De Ploeg Bergeijk

De herbestemming van De Ploeg was voor alle partijen een bijzonder proces. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseert gemeenten bij ingrijpende wijzigingen aan rijksmonumenten. Meestal gebeurt dit nadat door middel van vooroverleg afstemming over het plan heeft plaatsgevonden. In het geval van De Ploeg werd echter ook hierna intensief samengewerkt, want vanwege de hoge tijdsdruk moest het ontwerp na de vergunningverlening nog op veel punten worden uitgewerkt. Het geregelde afstemmingsoverleg hierover verliep in grote eensgezindheid. Door de enthousiasmerende ambitie van de opdrachtgever en de coöperatieve inzet van alle betrokkenen werd dit door alle partijen als zeer positief en inspirerend ervaren.

De ‘nieuwe’ Ploeg werd in januari 2017 in gebruik genomen en in april 2017 werd het bezoekerscentrum geopend. Dat sloot perfect aan bij het themajaar “Mondriaan To Dutch Design” waarmee het 100-jarig bestaan van kunststroming ‘De Stijl’ in Nederland werd gevierd. De Ploeg Bergeijk is een van de eerste projecten dat afgerond is in het kader van het ontwikkel- en investeringsprogramma ‘De Erfgoedfabriekvan de provincie Noord-Brabant.

Rol bureau FRANKEN

 • Ontwikkelingsmanagement haalbaarheidsonderzoek
 • Projectmanagement in ontwerp- en uitvoeringsfase van de restauratie Ploeggebouw en Ploegpark
 • Coördinatie vergunningen en bijbehorende onderzoeken
 • Strategisch advies bij de totstandkoming financiering en contractvorming
 • Coördinatie bouwhistorische waardestelling en kleuronderzoek
 • Advies restauratie / bewaking monumentale kwaliteit
 • Coördinatie afstemming met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Commissie Ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Bergeijk.
 • Bewaking planning en financiën, inclusief subsidieverantwoording achteraf
 • Aanspreekpunt namens opdrachtgever voor Provincie Noord-Brabant en gemeente Bergeijk

Facts

 • Omvang Ploeggebouw: circa 8000m2 BVO
 • Omvang Ploegpark: circa 12 hectare
 • Bouwkosten Ploeggebouw: circa 6,5 miljoen

Financiering

 • Provincie Noord-Brabant: 2,5 miljoen euro projectsubsidie via Erfgoedfabriek
 • Restauratiefonds plus hypotheek via NRF (Nationaal Restauratie Fonds)
 • Overige door Bruns zelf

Tijdlijn

 • Doorlooptijd – Ongekend snel, krap 2 jaar:
 • Februari 2015 – Benaderd door Jan Burgmans voor haalbaarheidsonderzoek
 • Juni 2015 – Intentie overeenkomst
 • September 2015 – Start traject ontwerp en onderzoek
 • Januari 2016 – Presentatie plannen omwonenden
 • Februari 2016 – Aanvraag vergunning restauratie
 • Mei 2016 – Start uitvoering met sloopwerk en asbestsanering (3mnd)
 • Oktober 2016 – Start uitvoering Ploegpark
 • November 2016 – Ontwerp bestemmingsplan
 • December 2016 – Oplevering, verhuizing na 10 jaar leegstand
 • Voorjaar 2017 – Afronding restauratie Ploegpark >> 100 jaar De Stijl!

Externe samenwerking

De foto’s op deze pagina zijn genomen door onder andere: Bart van Gestel, Filip Dujardin, Gijs Spierings, Bruns B.V. en Serge Technau, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Objectnummer 530967.

De Ploeg in het nieuws