Crematorium Rosmalen 

Crematorium Sparrenburg in Rosmalen biedt lichte en sfeervolle ruimtes voor zijn bezoekers. Na de verbouwing in 2014 was het bezoekersgedeelte dan ook perfect voor elkaar. Maar er was nog meer werk aan de winkel. Daarom heeft Coöperatie DELA bureau FRANKEN ingeschakeld om de verdere verbouwing van het crematorium aan de Oude Baan-Oost in Rosmalen te organiseren. Ditmaal ging het niet om de publieksruimtes van het crematorium. De verbouwing was vooral bedoeld om de medewerkers prettiger te kunnen laten werken. 

Mede Om Arbo-technische redenen moest het niet-publieke deel van het pand aangepakt worden. Daarvoor zijn interne verbouwingen gerealiseerd, maar ook aan de oven zijn aanpassingen gedaanDe vrijstaande containerberging is verplaatst en de bloemenberging is nu in de uitbreiding in het pand opgenomen. Daarnaast is de kantine voor medewerkers gebouwd 

Zeer strakke planning

Door vorige ervaringen met bureau FRANKEN had DELA er alle vertrouwen in om ditmaal het complete project uit handen te geven. De adviseurs (architect, constructeur, adviseur installaties en interieurarchitect) zijn door Dela zelf aangestuurd. Na een laatste toets van de stukken en enkele aanvullingen heeft bureau FRANKEN vervolgens offerteaanvragen gedaan bij aannemers, de selectie begeleid en het complete project van begin tot eind gemanaged. De (strakke) planning was een onderdeel van de uitvraag naar de aannemers. Dat het crematorium gewoon in bedrijf bleef, was een belangrijk onderdeel van de planning. Goede afstemming tussen de partijen is bij dergelijke projecten van essentieel belang. 

Peter Sengers van bureau FRANKEN was de projectmanager voor dit project. Onder zijn leiding is het crematorium alleen in week 40 en 41 gesloten geweest, omdat er in die periode werkzaamheden aan de oven werden uitgevoerd. Tijdens deze twee weken zijn er ook diverse interne verbouwingen gerealiseerd aan de publieke zijde. Onder andere de uitbreiding van het aantal toiletten en de verbouwing van kantoor en koffiekamer. 

LEAN-sessie voor optimale samenwerking

Samen met de aannemer heeft bureau FRANKEN voor alle deelnemende partijen voorafgaand aan de verbouwing een LEAN-sessie georganiseerd. Daarin werd uiteengezet hoe men uiterst flexibel samen zou gaan werken. Per dag werd er gekeken wat er wel of niet zou gaan gebeuren en werden beslissingen genomen. Omdat elke volgende specialist afhankelijk is van wat de vorige gedaan heeft, is er af en toe tot in de avond doorgewerkt. Maar over het geheel gezien is de verbouwing voortreffelijk verlopen en is de strakke planning moeiteloos gehaald. 

Tijdens het hele project is de communicatie tussen alle betrokken partijen heel goed geweest. De dienstverlening van DELA stond altijd voorop, daar was de verbouwing altijd ondergeschikt aan. Daarover is continu perfect gecommuniceerd. Met weekrapporten is DELA op de hoogte gehouden door bureau FRANKEN over de stand van zaken. Elke vier weken was er een bouwvergadering en tussendoor was er bijna dagelijks overleg tussen de betrokken partijen. Vandaar dat zowel DELA als bureau FRANKEN zeer tevreden is over hoe de verbouwing verlopen is. 

Rol bureau FRANKEN

 • Projectmanagement 
 • Inkoop en realisatie 
 • Directievoering 

Facts 

 • Het crematorium heeft de gehele bouwperiode (met uitzondering van week 40 en 41) gewoon doorgedraaid. Dienstverlening gaat altijd voor op bouwactiviteiten, goede communicatie is hierin essentieel.  
 • bureau FRANKEN heeft (samen met bouwkundig aannemer) een dagplanning gemaakt voor week 40 en 41 (LEAN) voor o.a. het realiseren van een nieuwe toiletgroepDit is ingrijpende verbouwing. 
 • Het hoofddoel van de verbouwing was om de logistiek en arbeidsomstandigheden van de nietpubliek toegankelijke ruimtes te verbeteren. 

Tijdlijn

 • 2020 januari – uitwerken tekeningen architect, constructeur, adviseurs 
 • 2020 februari t/m april – offerte-aanvragen / opdrachtverstrekking 
 • 2020 april / mei – werkvoorbereiding (start bouw uitgesteld i.v.m. 1e Coronagolf) 
 • 2020 15 juni – Start bouw 
 • 2020 week 40/41 – Crematorium gesloten, werkzaamheden oven / interne verbouwingen 
 • 2020 22 oktober  Oplevering