Centre Céramique Maastricht

In Centre Céramique bevindt zich de centrale vestiging van de Stadsbibliotheek Maastricht. Omdat Centre Céramique één organisatie vormt met Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht, die allen onderdeel uitmaken van de gemeente Maastricht, worden er ook collecties beheerd, tentoonstellingen georganiseerd en muziekrepetities gehouden. Nu het gebouw 20 jaar oud is, was het tijd voor een modernisering. Tijdens de intensieve, complexe verbouwing werd onder andere het souterrain van het bibliotheekgebouw verbouwd en kreeg het een nieuwe functie. Namens de gemeente Maastricht nam bureau FRANKEN de rol op zich van spin in het web.

In het souterrain van het gebouw is nu muziekschool Kumulus gevestigd. Een haalbaarheidsstudie van bureau FRANKEN ging vooraf aan deze flinke verbouwing. Een andere bestemming die de gemeente voor ogen had viel eerder af aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek, eveneens uitgevoerd door ons bureau. Bij deze verbouwingen is uiteraard ook Jo Coenen betrokken, de oorspronkelijke architect van het bibliotheekgebouw.

Veranderende tijdsgeest

Een bibliotheek van 20 jaar geleden is niet meer te vergelijken met een bibliotheek van nu. Door de veranderende tijdsgeest moest het hele gebouw worden aangepast en gemoderniseerd. Dat is op verschillende manieren gebeurd. Zo worden de kantoren van medewerkers zo veel mogelijk geconcentreerd op de vijfde en zesde verdieping. Daarnaast is de toegankelijkheid van het gebouw sterk verbeterd. Tot slot heeft het complete bibliotheekconcept een update gekregen.

De gemeente Maastricht ziet de brede kennis en jarenlange ervaring in de bouw van bureau FRANKEN als onmisbaar voor dit project. Zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de kant van bouwmanagement komt deze ervaring goed van pas.

Zangvereniging en fanfare

Voorheen was het bibliotheekgedeelte verdeeld over het souterrain en de tweede, derde en vierde verdieping. Dit is aangepast door het souterrain een andere invulling te geven. De hoofdafdeling van de bibliotheek, met onder andere de populaire boeken en de kinderafdeling, zit nu op de tweede, derde en vierde verdieping. Dit hield uiteraard ook in dat mensen makkelijker naar de tweede verdieping moeten kunnen. Dat gebeurt nu met roltrappen. De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar repeteert inmiddels op de begane grond van de verbouwde bibliotheek. De Wieker Fanfare heeft haar repeteerplek gevonden in het souterrain.

Tijdens dit project is er extra aandacht geschonken aan de toegankelijkheid voor mindervaliden. In Maastricht zijn niet veel openbare toiletgelegenheden voor mindervaliden, maar in het nieuwe bibliotheekgebouw zijn er na de verbouwing vier te vinden. Niet alleen voor reguliere rolstoelen, maar ook voor elektrische rolstoelen. Er is zelfs een ruimte waar volwassenen met een beperking verschoond kunnen worden. Het gebouw was eerder alleen bereikbaar via twee tourniquets. Deze zijn vervangen door ruime entreeportalen met automatische schuifdeuren.

Rol bureau FRANKEN

 • Haalbaarheidsstudie
 • Financieel (budgetraming)
 • Projectmanagement
 • Inkoop en realisatie

Facts

 • Dit is het eerste bibliotheek gebouw van Jo Coenen en heeft model gestaan voor volgende bibliotheekgebouwen, ondermeer in Amsterdam.
 • De begane grond heeft een publieksfunctie met ruimte voor tentoonstellingen en voorstellingen.
 • De toegankelijkheid van het gebouw is na de verbouwing sterk verbeterd.

Tijdlijn

 • Februari 2018 – Opdracht onderzoek
 • Maart 2019 – Presentatie haalbaarheidstudie
 • Najaar 2019 – Begeleiding aanbesteding
 • Eind 2020 – Afronding projectmanagement en directievoering

fotografie:
bureau FRANKEN

impressie:
Jo Coenen