Baronie van Cranendonck

In het hart van de gemeente Cranendonck, tussen de kernen Budel, Soerendonk en Maarheeze ligt het Cranendonckse bos met daaromheen een bijzonder cultuur­landschap: de Baronie van Cranendonck. De laatste jaren klopten diverse initiatiefnemers bij de gemeente Cranendonck aan met verschillende interessante plannen om het gebied een nieuwe invulling te geven. Begin 2017 betrok de gemeente bureau FRANKEN bij dit proces. Na een aantal gesprekken met initiatiefnemers volgde een vlekkenplan om de ideale combinatie van initiatieven te vinden. Van daaruit ging het verder. bureau FRANKEN richtte zich op het projectmanagement, kostenmanagement en contractmanagement.

Werkvelden

Dit project bevindt zich zowel binnen het werkveld Monumentaal als Cultureel. Duurzaamheid speelt bij deze herontwikkeling ook een belangrijke rol, gezien de revitalisering van een bestaand gebied.

Diensten

bureau FRANKEN heeft hier de volgende diensten geleverd:

Inleiding

Bij het vinden van de ideale invulling voor de Baronie van Cranendonck is het van belang dat de initiatieven niet alleen elkaar, maar ook de bestaande gebiedskwaliteiten versterken, zowel natuurlijk als in monumentaal opzicht, als wat betreft duurzaamheid. Daarnaast is de cultuurhistorische waarde van het gebied van belang, vol sagen en legendes waarin met name het kasteel een verbindende rol speelt. Deze waarde, samengebald in het initiatief voor een historische Heksenroute, moet behouden blijven. De nieuwe initiatieven binnen het gebied dienen gezamenlijk te zorgen voor continuïteit, recreatief verkeer en een passende verblijfskwaliteit.

De opdracht

Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek van bureau FRANKEN zijn onder meer de initiatieven voor een horecagelegenheid, een natuurhotel met een accommodaties voor ‘buiten slapen’, een kinderdagverblijf en de Herenboeren naar voren gekomen. De diverse mogelijkheden en scenario’s werden samen met bureau FRANKEN op haalbaarheid getoetst en gepresenteerd aan de Raad en klankbordgroep. De plannen worden op dit moment concreet uitgewerkt aan de hand van een Masterplan en een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het proces
 • Haalbaarheidsonderzoek gestart in 2017.
 • Masterplan Baronie van Cranendonck vastgesteld in 2019.
 • Vestiging/opstart activiteiten Herenboeren in 2021.
 • Aanvraag Omgevingsvergunning kinderdagverblijf in 2022.
 • Vernieuwd Bestemmingsplan 2022/2023.
 • Uitvoering opwaardering openbare ruimte start 2023.
 • Herbestemming en transformatie voormalige proefboerderij en landbouwschool tot horeca en hotelaccommodatie vanaf 2023.
Het Resultaat

Het project is nog in uitvoering.

De cijfers
 • Het plangebied omvat een aantal gemeentelijke monumenten.
 • Oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 50 hectare.
Partners en samenwerkingen

Met deze partijen werkten wij samen:

Quote

Volgt nog.

Jaartallen

Een selectie aan gebeurtenissen en kernmomenten uit de bijzonder rijke geschiedenis van Cranendonck zijn:

 • de Baronie als heerlijkheid vanaf 1242
 • de heksenvervolging in 1595
 • de verwoesting van het kasteel in 1673 en het geleidelijke verval met uiteindelijke sloop van de ruïne en de bouw van de huidige villa in 1899
 • de proefboerderij en landbouwschool vanaf 1952 tot 2010
 • het fungeren als bestuurscentrum sinds 1940 voor Maarheeze en de basis voor de totstandkoming van gemeente Cranendonck in 1997.