Baronie van Cranendonck

In 1997 werden de Brabantse gemeenten Budel en Maarheeze samengevoegd tot Cranendonck. Een relatief jonge gemeente met verrassende, historische aspecten. Zoals het uitgestrekte gebied rondom het riviertje de Buulder Aa. Dit gebied, Baronie van Cranendonck, heeft zijn oorsprong in het midden van de zestiende eeuw. Een fraai agrarisch landschap van circa 50 hectare met karakteristieke gebouwen en gemeentelijke monumenten dat een tweede leven meer dan verdient. Met een haalbaarheidsonderzoek helpt bureau FRANKEN Baronie van Cranendonck dat nieuwe leven te geven.

Het kasteel Cranendonck, de nagebootste kasteelruïne, de Kempische Brink en de diverse boerderijpanden: ze vormen een fraai decor voor recreatieve fiets- of wandeltochten. Maar waar de panden binnen Baronie van Cranendonck in het verleden veel functies kenden -van landbouwschool en bedrijfspanden tot proefboerderij- ontbreekt het hier momenteel aan eenduidigheid. Slechts enkele panden zijn bewoond, de proefboerderij van de Universiteit van Wageningen sloot al een aantal jaren terug de deuren en het kasteel wordt alleen nog af en toe door de gemeente als trouwlocatie gebruikt. En dat is zonde.

Hospitality, vitaliteit en ontmoeten

De laatste jaren klopten diverse initiatiefnemers bij de gemeente Cranendonck aan met verschillende interessante plannen om het gebied een nieuwe invulling te geven. Begin 2017 betrok de gemeente bureau FRANKEN bij dit proces. Na een aantal gesprekken met initiatiefnemers volgde een vlekkenplan om de ideale combinatie van initiatieven te vinden. Hierbij is het van belang dat de initiatieven niet alleen elkaar, maar ook de drie essentiële bestanddelen: hospitality, vitaliteit en ontmoeten versterken.

Daarnaast rust het gehele concept op drie pijlers. De eerste pijler betreft de intrinsieke gebiedskwaliteiten in zowel natuurlijk als monumentaal opzicht, als wat betreft duurzaamheid. De tweede pijler is de cultuurhistorische waarde van het gebied, vol sagen en legendes waarin met name het kasteel een verbindende rol speelt. Deze waarde, samengebald in het concept ‘Magisch Cranendonck’ moet behouden blijven. Ten slotte is de derde pijler dat de nieuwe initiatieven binnen het gebied gezamenlijk dienen te zorgen voor continuïteit, recreatief verkeer en een passende verblijfskwaliteit.

Knuppelpaden, bijenhotel en tijdelijke horeca

Suggesties voor een nieuwe invulling zijn onder meer een wellnesscomplex, een horecagelegenheid, een hotel of bijvoorbeeld een activiteitenbos. De diverse mogelijkheden en scenario’s werden samen met bureau FRANKEN op haalbaarheid getoetst en in het vroege najaar van 2017 gepresenteerd aan raad en klankbordgroep. De concepten zullen nog concreet moeten worden uitgewerkt, maar dat betekent niet dat de Baronie van Cranendonck niet nu al de moeite waard is! Een netwerk van natuurlijke knuppelpaden leidt bezoekers door een fraai en gevarieerd natuurgebied met onder meer een fikse boomgaard en bijenhotel. Ook doet de voormalige proefboerderij nu dienst als tijdelijke horeca. In afwachting van wat komen gaat kunnen bezoekers van de Baronie hier een klein hapje en drankje nuttigen. Wordt vervolgd!  

Rol bureau FRANKEN

 • Projectmanagement
 • Projectorganisatie en -coördinatie
 • Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling
 • Gebiedsanalyse
 • Visualisaties en projectfilm
 • Budgetraming en onderzoek financiële haalbaarheid

Facts

 • Het plangebied omvat een aantal gemeentelijke monumenten
 • Oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 50 ha

Tijdlijn

 • Begin 2017– Start traject haalbaarheidsonderzoek

Externe Samenwerking

 • Gemeente Cranendonck  –  Opdrachtgever
 • Consilio Advies  –  Projectmanager
 • Gerard Rooijakkers  –  Conceptontwikkelaar Magisch Cranendonck

Fotografie: bureau FRANKEN