Artez Hogeschool voor de Kunsten – Enschede

De voormalige dekenfabriek van de Twentsche Textiel Maatschappij (Tetem II) is na jaren leegstand door ArtEZ aangekocht en herbestemd tot onderwijsgebouw voor de huisvesting van de Hogeschool voor de Kunsten.

Tetem II is gebouwd in 1915 en heeft jaren dienst gedaan als dekenfabriek voor de Twentsche Textiel Maatschappij. Na het faillissement van de textielmaatschappij in 1969 heeft het gebouw een lange periode leeg gestaan en heeft het de laatste tijd dienst gedaan als locatie voor culturele activiteiten en exposities.

Na het winnen van de door ArtEZ uitgeschreven prijsvraag heeft architectenbureau Marx en Steketee de wensen van ArtEZ vertaald in een ontwerp waarbij het industriële karakter van het complex behouden is gebleven. Diverse elementen die nog verwijzen naar de voormalige functie als textielfabriek zijn geïntegreerd in het nieuwe ontwerp; de gerestaureerde kraanbaan, weegschalen, brandalarm en brandblusinstallatie zijn hier een goed voorbeeld van.

In opdracht van ArtEZ heeft FRANKEN tijdens de uitvoering het bouwkundig toezicht uitgevoerd, in nauwe samenwerking met directievoerder Dukers en de Cock. In overgangsfase naar ingebruikname heeft FRANKEN de coördinatie tussen gebruikers en het bouwteam verzorgd.

Bijzonderheden:

  • Integratie installaties in bestaand pand
  • Duurzaam bouwen (LED verlichtingsinstallatie / PV installatie op dak)
  • Gerestaureerde kelder als buffervoorziening grijs water (opvang/gebruik)
  • Inpassing stallingsgarage in bestaand pand
  • OPDRACHT: 2012
  • OPLEVERING: 2013
  • OMVANG: CIRCA € 6,5 MLN

Onze werkzaamheden

Toezicht