projecten

Hieronder vindt u een groot aantal projecten waar bureau FRANKEN aan mee heeft mogen werken. Altijd vol passie en inzet voor het best mogelijke resultaat.

Paleis Tilburg bureau FRANKEN

Paleis Tilburg

HAALBAARHEID
haalbaarheidsonderzoek naar een representatieve toekomst van dit rijksmonument met een centrale ontmoetingsfunctie voor de stad

Baronie van Cranendonck 6 bureau FRANKEN

Baronie van Cranendonck

HAALBAARHEID PROJECTMANAGEMENT
voor deze gebiedsontwikkeling zitten we met initiatiefnemers en gemeente aan tafel om een haalbaar toekomstscenario te realiseren

Dr Schaepmanlaan bureau Franken Art of Living

Privéwoning Schaepmanlaan

PROJECTMANAGEMENT DIRECTIEVOERING
een uitdagende restauratie waarbij het historische karakter en slimme techniek samenkomen

Marienhage DomusDELA bureau FRANKEN Projectmanagement 4

Mariënhage – DomusDELA

PROJECTMANAGEMENT FINANCIEEL ADVIES DIRECTIEVOERING
herbestemming van het Eindhovens erfgoed tot een uitnodigende plek in de stad met conferentiehotel en ceremoniehuis, waar het leven in alle aspecten gevierd gaat worden

Gebouw TQ Eindhoven bureau FRANKEN

Gebouw TQ Eindhoven

FINANCIEEL ADVIES
ondersteuning Goevaers & Znn BV in het offertetraject voor de huurderspakketten op Strijp-T

Waterschap limburg vergroenen verduurzamen bureau FRANKEN projectmanagement

Verduurzamen Waterschapsgebouw Roermond

PROJECTMANAGEMENT DIRECTIEVOERING DUURZAAMHEID
vergroenen en verduurzamen van het kantoor en omgeving, gericht op beter waterbeheer en het reduceren van hittestress, in nauwe samenwerking met de gemeente

Huisvesting Waterschap Limburg bureau FRANKEN

Huisvesting Waterschap Limburg

PROJECTMANAGEMENT
bureau FRANKEN was verantwoordelijk voor het projectmanagement, waarbij we samen met Nelissen en Quadrant4 de technische uitwerking mogelijk hebben gemaakt.

Stadhuis Tilburg Paleis van Tilburg bureau FRANKEN Projectmanagement

Stadhuis Tilburg

DIRECTIEVOERING
Na bijna 50 jaar wordt het tijd dat het stadhuis van Tilburg gerenoveerd wordt. bureau FRANKEN is verantwoordelijk voor de directievoering

De Roodloop bureau FRANKEN projectmanagement

Sportaccommodatie De Roodloop

KWALITEITSCONTROLE
Dat een professioneel wedstrijdzwembad in Hilvarenbeek wordt gerealiseerd is een unieke gebeurtenis. Bureau FRANKEN is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van dit project.

Zorgresidentie Mariëndaal bureau FRANKEN

Zorgresidentie Mariëndaal

ADVIES
Alliance Group vroeg bureau FRANKEN om een indicatie van de huidige staat van Zorgresidentie Mariëndaal en de te verwachten kosten voor het onderhoud te geven.

De Ploeg Bergeijk bureau FRANKEN

De Ploeg Bergeijk

ADVIES
bureau FRANKEN adviseerde Bruns bij de aanvraag naar derde geldstromen. De aanvraag werd goedgekeurd en De Ploeg is prachtig gerenoveerd.

Stadhuis van Maastricht projectmanagement

Stadhuis van Maastricht

PROJECTMANAGEMENT
Het stadhuis van Maastricht is een van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. bureau FRANKEN was verantwoordelijk voor het projectmanagement tijdens de renovatie van rijksmonument.

theater maaspoort projectmanagement

Theater De Maaspoort Venlo

PROJECTMANAGEMENT EN DIRECTIEVOERING
Sinds 2003 is bureau Franken betrokken bij de uitbreidingsplannen van theater De Maaspoort te Venlo.

Projectmanagement RSB Cinema Roma

RSB Cinema Roma Wijchen

PROJECTMANAGEMENT
Naast het projectmanagement was bureau FRANKEN ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de inkoop & realisatie van de inrichting bij dit project.

Vernieuwbouw Schouburg Cuijk

PROJECTMANAGEMENT, TOEZICHT EN DIRECTIEVOERING
Wij hebben met trots samengewerkt met het complete team aan dit project, waarin onze werkzaamheden uiteindelijk projectmanagement in de breedste zin van het woord zijn geweest.

Artez Hogeschool voor de Kunsten Enschede

TOEZICHT
bureau FRANKEN heeft in opdracht van ArtEZ tijdens de uitvoering het bouwkundig toezicht uitgevoerd, in nauwe samenwerking met directievoerder Dukers en de Cock.

Domein Oogenlust Eersel

PROJECTMANAGEMENT, DIRECTIEVOERING, FINANCIËLE ADVISERING en PLANOLOGISCHE HAALBAARHEID
Wij waren bij dit project niet alleen verantwoordelijk voor het projectmanagement, maar ook voor de directievoering, de financiële advisering en de planologische haalbaarheid.

Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

TOEZICHT
Dit project omvat de transformatie van het rijksmonumentale gedeelte van de Brabanthallen; de voormalige veemarkthallen met aangrenzend kantoorgebouw “1931”.

Transformatie kantoorgebouwen

FINANCIËLE ADVISERING
Lees hier voor welk Foolen & Reijs vastgoed wij de bouwkostenramingen verzorgden voor de transformatie van diverse kantoorgebouwen.

Lasik Centrum Boxtel

TOEZICHT, PROJECTMANAGEMENT en DIRECTIEVOERING
Naast het adviseren van de opdrachtgever heeft bureau FRANKEN het bouwproces gecoördineerd en continu de planning en kwaliteit bewaakt.

Kastanjehof Eindhoven

DIRECTIEVOERING
bureau FRANKEN was verantwoordelijk voor de directievoering van de uitbreiding en renovatie van het jaren-zestig woongebouw De Kastanjehof in de Dommelvallei te Geldrop.

woongebouw amandelpoort

WOONGEBOUW AMANDELPOORT

DIRECTIEVOERING
Bij de nieuwbouw van de 115 seniorenwoningen van Woongebouw Amandelpoort aan de Tarwelaan te Eindhoven was bureau FRANKEN verantwoordelijk voor de directievoering.

Theater de Maaspoort

Theater De Maaspoort Venlo

REALISATIE en INKOOP
Wij coördineerden parallel aan de bouwwerkzaamheden het volledige ontwerp-, inkoop-, en uitvoeringstraject van diverse inrichtingsonderdelen.

Lunchroom de Binnenstad

Lunchroom De Binnenstad Eindhoven

REALISATIE en INKOOP
bureau FRANKEN verzorgde voor de verbouwing van deze kantoorruimte tot lunchroom ‘De Binnenstad’ in Eindhoven een inkoop & realisatie traject.

Veel Beter Fysiotherapie

Praktijkgebouw Veel Beter Fysiotherapie Almere

REALISATIE en INKOOP
In opdracht van Veel Beter Fysiotherapie te Almere organiseerden wij het ontwerp en de realisatie van het nieuwe praktijkgebouw.

Kantongerecht Tilburg

BOUWMANAGEMENT
bureau FRANKEN heeft, in samenwerking met architectenbureau Bedaux de Brouwer, de directievoering gevoerd en tevens het toezicht gehouden.

Energiebesparende maatregelen Grasklokje Best

BOUWMANAGEMENT
Wij hebben dit project vanaf de bewonersavond en warme opnames tot aan de oplevering gecoördineerd en het toezicht verzorgd.

Begeleid wonen Amersfoort Vathorst

BOUWMANAGEMENT
Tijdens de uitvoering van dit project heeft bureau FRANKEN de werkzaamheden namens de koper, Kwintes, begeleid en de coördinatie van de binneninrichting verzorgd.

Onderwijsvleugel Rijksuniversiteit Groningen

PROJECTMANAGEMENT en DIRECTIEVOERING
In opdracht van Rijks Universiteit Groningen hebben wij in nauwe samenwerking met architectenbureau Staal/Christensen en afdeling VGI van de Rijks Universiteit een plan bedacht en in uitvoering gebracht voor het upgraden van de onderwijsvleugel van het het Duisenberg Gebouw.

VDMA terrein Eindhoven

FINANCIËLE ADVISERING
Voor dit project maakte architecten |en|en een schetsontwerp. Op dit ontwerp heeft bureau FRANKEN de bouwkosten geraamd.

Studio Schoot Oirschot

PROJECTMANAGEMENT
Met een beperkt budget, een hoog ambitieniveau en een zeer strakke planning werd in bouwteam verband de nieuwe huisvesting van Studio Schoot in Oirschot gerealiseerd.

Dorpsakkers Vlierden

DIRECTIEVOERING
In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling hebben wij de directievoering gedaan voor dit project. 21 nieuwbouwwoningen aan de rand van de kern Vlierden.

Oude School Vessem

PROJECTMANAGEMENT
In opdracht van Nummereen Kinderopvang is in samenwerking tussen bureau FRANEKEN en Architecten|en|en een concept bedacht en uitgewerkt voor de herbestemming van de oude school tot een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Timmerfabriek Maastricht

FINANCIËLE ADVISERING
bureau FRANKEN heeft voor de gemeente Maastricht op basis van diverse structuurontwerpen de bouwkosten van dit project in beeld gebracht.

Sphinx Retail Maastricht

FINANCIËLE ADVISERING
Op basis van een structuurontwerp heeft bureau FRANKEN de (nieuw)bouwkosten bepaald voor de herbestemming van een aantal (rijks) monumentale gebouwen op het Sphinxterrein in Maastricht.

Zonnepanelen Van Hees Lommel

PROJECTMANAGEMENT en DIRECTIEVOERING
Voor Natec zonne-energiesystemen hebben wij de bouwkundige engineering en projectmanagement uitgevoerd voor het plaatsen van zonnepanelen op drie bestaande bedrijfshallen bij Van Hees Metalen NV in Lommel, België.

Sphinx Eiffelgebouw Maastricht

FINANCIËLE ADVISERING
Voor de herbestemming van het Eiffelgebouw op het Sphinxterrein in Maastricht is door Henket en Partners een woningconcept ontwikkeld. Op basis van deze plannen heeft bureau FRANKEN een rekenmodel ontwikkeld voor het bepalen van de bouw- en restauratiekosten in verschillende varianten.

Het Binnenhof Waalre

DIRECTIEVOERING
Op een binnenterrein aan de Eindhovenseweg in Waalre deed bureau FRANKEN de directievoering voor een woningbouwplan bestaande uit; 2 appartementencomplexen met elk 15 appartementen, een parkeerkelder en 19 grondgebonden woningen.

Radio Kootwijk

FINANCIËLE ADVISERING
In opdracht van de eigenaar, Staatsbosbeheer, heeft architect Jan van den Burg een plan gemaakt om de bijgebouwen geschikt te maken als verhuurlocatie voor bijeenkomsten. bureau FRANKEN heeft de bouwkostenraming voor dit project opgesteld.

Open Monumentendag 2011

OPEN DAG
Ruim zestig mensen bezochten op 10 september 2011 tijdens Open Monumentendag ons oude kantoor. Het landelijk evenement vierde dat jaar zijn 25-jarig jubileum met als thema ‘Nieuw Gebruik – Oud Gebouw’.

Hotel Pullman Eindhoven Cocagne

PROJECTMANAGEMENT
Voor onze opdrachtgever heeft bureau FRANKEN de bouwkundige begeleiding en het projectmanagement gedaan voor de verbouwing van de vergaderzalen bij Hotel Pullman Eindhoven Cocagne te Eindhoven.

Augustinianum Eindhoven

FINANCIËLE ADVISERING
Voor de nieuwbouw van het Eindhovense Augustinianum hebben wij in de verschillende fasen tot en met VO+ de bouwkosten geraamd.

Dongecentrale Geertruidenberg

FINANCIËLE ADVISERING
In opdracht van Stichting BOEi heeft bureau FRANKEN eind 2010 een kostenraming gemaakt voor de instandhouding van de gebouwen op het terrein van de Dongecentrale.

’t Karregat Eindhoven

FINANCIËLE ADVISERING
bureau FRANKEN zette voor dit project een calculatiemodel op waarin de bouwkosten voor de verschillende gebruikers afzonderlijk werden bepaald.

Freshpark Venlo

FINANCIËLE ADVISERING
Fresh Park Venlo, een bedrijventerrein gespecialiseerd in groenten en fruit, ontwikkelt voor diverse bedrijven nieuwe huisvesting. In de initiatieffase adviseerden wij het bedrijf over de haalbaarheid.

Frans van Beststraat Valkenswaard

PROJECTMANAGEMENT en DIRECTIEVOERING
In opdracht van Danlat Bouw en Vastgoed hebben wij in het ontwerptraject het projectmanagement en in het uitvoeringstraject de directievoering gedaan.

Sportpark De Smagtenbocht Bladel

PROJECTMANAGEMENT, TOEZICHT en DIRECTIEVOERING
In opdracht van de gemeente Bladel heeft bureau FRANKEN in nauwe samenwerking met de verschillende verenigingen het projectmanagement in de ontwerpfase en uitvoeringsfase gedaan.

Gemeenschapshuis D’n Boogerd Vessem

TOEZICHT
In opdracht van de gemeente Eersel heeft bureau FRANKEN het toezicht uitgevoerd bij de nieuwbouw van gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem.

MFA De Rosdoek Wintelre

TOEZICHT
bureau FRANKEN heeft in opdracht van de Gemeente Eersel tijdens de uitvoeringsfase van dit project de toezichthoudende taken uitgevoerd.

WSN Hoogbouw (UKW) Groningen

PROJECTMANAGEMENT, BOUWKUNDIG BESTEK en DIRECTIEVOERING
In samenwerking met verschillende partijen, waaronder Architectenburo Staal/Christensen, adviesbureau DGMR en VGI, hebben wij een grootschalige renovatie uitgevoerd.

De gouden Leeuw Vessem

PROJECTMANAGEMENT, BOUWKUNDIG BESTEK en FINANCIËLE ADVISERING en PLANOLOGISCHE HAALBAARHEID
Bureau FRANKEN heeft voor dit prachtige project onder ander de ruimtelijke onderbouwing geschreven en de aanvullende onderzoeken gecoördineerd.

Echo 2+ Rijksuniversiteit Groningen

PROJECTMANAGEMENT, BOUWKUNDIG BESTEK en DIRECTIEVOERING
Eén van onze taken in de ontwerpfase van dit project was het doen van diverse (haalbaarheids)studies naar het inrichten van de ‘achtertuin’ van de WSN hoogbouw.

Woonhuis Eindhoven

PROJECTMANAGEMENT
Het karakteristiek ontwerp van Hertroijs Architekten is in eigen beheer door de opdrachtgever gerealiseerd, waarbij wij in zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase een sterk coördinerende rol hebben vervuld.

Maaskantgebouw Tilburg

PROJECTMANAGEMENT, BOUWKUNDIG BESTEK en DIRECTIEVOERING
In opdracht van Fontys Hogescholen is in een nauwe samenwerking tussen Architecten|en|en, Buro staal/christensen en bureau FRANKEN een ontwerp voor herstel en aanpassing opgesteld voor de huisvesting van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.

Nedinsco Venlo

FINANCIËLE ADVISERING
Op basis van de herbestemmingsplannen heeft bureau FRANKEN de volledige sloop-, bouw- en restauratiekosten begroot in een model dat desgewenst per bouwlaag of per functie de kosten weergeeft.

Woonhuis Goirle

TOEZICHT, PROJECTMANAGEMENT, FINANCIËLE ADVISERING en DIRECTIEVOERING
Aansluitend aan het ontwerpproces hebben wij de prijs- en contractvorming met de uitvoerende partijen gecoördineerd. In de uitvoeringsfase hebben wij de directievoering en het toezicht verricht.

Javastraat ‘s-Hertogenbosch

DIRECTIEVOERING
bureau FRANKEN was verantwoordelijk voor de directievoering bij de realisatie van dit appartementencomplex met 44 koopappartementen in de Indische buurt in Den Bosch.

Ventoseflat Eindhoven

FINANCIËLE ADVISERING
De bouwkosten voor zowel de restauratie- als de nieuwbouwvarianten van dit project in de binnenstad van Eindhoven zijn door bureau FRANKEN berekend in de VO- en DO-fase.

Hoefzicht ll Westerhoven

TOEZICHT, PROJECTMANAGEMENT, PLANALOGISCH HAALBAARHEID en DIRECTIEVOERING
Tijdens de bestemmingsplanprocedure, het ontwerptraject van de woningen en de openbare ruimte en de uitvoering hiervan hebben wij een sterk coördinerende rol vervult.

Servicevoorzieningen Wilgenhof Eindhoven

PROJECTMANAGEMENT en FINANCIËLE ADVISERING
De bureau Franken heeft zich bij dit project bezig gehouden met alle mogelijke interne verschuivingen, interimvoorzieningen en de uiteindelijke realisatie van de servicevoorzieningen in het bestaande gebouw.

Klooster Baptist Rosmalen

DIRECTIEVOERING
Wij waren verantwoordelijk voor de directievoering bij de bouw van dit appartementencomplex van 138 huur- en koopappartementen in uitbreidingswijk De Groote Wielen te Rosmalen.

Phaco Centrum Oogkliniek ‘s-Hertogenbosch

DIRECTIEVOERING en PROJECTMANAGEMENT
Een samenwerkingsverband van oogartsen vroeg ons om de bouwbegeleiding te verzorgen voor het opzetten van een nieuwe oogkliniek in Den Bosch.

Hostel Blekerstraat Almere

DIRECTIEVOERING en TOEZICHT
Wij waren in de uitvoeringsfase betrokken bij dit project en hebben de directievoering en het toezicht uitgevoerd in opdracht van Kwintes.

Residentie Wilgenhof Eindhoven

DIRECTIEVOERING
bureau FRANKEN werd tijdens de realisatiefase gevraagd om namens Vitalis de bouw van Residentie Wilgenhof te begeleiden tot en met de oplevering.

Paviljoen Wilgenhof Eindhoven

PROJECTMANAGEMENT en DIRECTIEVOERING
Op het binnenhof van woonzorgcentrum de Wilgenhof is in bouwteamverband een paviljoen met parkeerkelder en een nieuwe terreininrichting gerealiseerd. bureau FRANKEN was verantwoordelijk voor het projectmanagement en de directievoering.

CPO Jasmijn Bloemenbuurt Zuid Eindhoven

TOEZICHT en DIRECTIEVOERING
bureau FRANKEN werd door de kopersvereniging Jasmijn gevraagd voor directievoering en toezicht tijdens de realisatie van het project in de Bloemenbuurt in Eindhoven.