Expertise

Wat doet een projectmanager in de bouw?

Wat doet een projectmanager in de bouw?

Bart van Gestel is projectmanager bij bureau FRANKEN. Dat houdt in dat hij voornamelijk de grote lijnen in de gaten houdt. Maar ook de details ontsnappen niet aan zijn aandacht, zo vertelt hij in dit artikel.

Sturen op geld, tijd en kwaliteit

Het sturen van het proces en het organiseren ervan, dat is volgens Bart zijn belangrijkste taak: “Daarbij ga ik altijd uit van de inhoudelijke kaders die de opdrachtgever meegeeft. Denk aan een programma van eisen en een haalbaarheidsonderzoek. Alle wensen en vragen die de opdrachtgever heeft, neem ik mee in mijn werkzaamheden. Vaak is dat een huisvestingsvraag, waarvoor we een plan van aanpak schrijven. Hierin staat beschreven hoe we zo’n project kunnen organiseren en hoe we gaan sturen op geld, tijd en kwaliteit.”

Liefst zo vroeg mogelijk in het proces

Zodra het plan van aanpak is goedgekeurd, wordt er allereerst een team geformeerd dat aan de slag gaat met het project. Bart: “Dat kan een ontwerpteam zijn, maar ook een onderzoeksteam, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Soms moet eerst nog onderzocht worden of de vraag wel concreet genoeg is, maar soms kunnen we ook al direct starten met het ontwerp. In enkele gevallen is er zelfs al een ontwerp en kan ik al beginnen aan het organiseren van een aanbestedingsprocedure voor uitvoering. Op elk van deze momenten kan ik als projectmanager mijn meerwaarde bewijzen in de procesbegeleiding. Mijn voorkeur gaat daarbij wel uit naar een zo vroeg mogelijk moment in het proces. Hoe minder er duidelijk is, hoe meer grip ik kan houden op het proces.”

Uitdagende projecten

Het gebeurt regelmatig dat Bart als projectmanager wordt ingevlogen in de dynamiek tussen politiek, bestuurlijk, ambtelijk en gebruikers: “Projectmanagement is complex. Je hebt er kennis en capaciteit voor nodig om het goed te doen. Dat bewijzen we bijvoorbeeld bij het nog lopende project Waterschapsgebouw in Roermond. Dat is qua projectmanagement een uitdaging omdat het een overheidsinstantie is, waar ook een politieke agenda aan vastzit. Als projectmanager zit je dan overal tussenin: ambtenaren, bestuurlijk niveau en politiek niveau. Toch is het onze ambitie om het Waterschapsgebouw en omgeving flink te vergroenen en verduurzamen, waardoor het vastgoed ook op langere termijn waardevast blijft. Dat zijn mooie projecten voor mij als projectmanager. En bij de schouwburg Cuijk hebben we in opdracht van de gemeente Cuijk projectmanagement verzorgd tussen een politiek ambtelijke organisatie en de culturele gebruikers van het gebouw.”

Wilt u eens met Bart van Gestel praten over uw project? Neem dan contact op.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Of heeft u zelf een uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.