Inspecties en controles

Kwaliteit

Kwaliteit is een begrip. Kwaliteit is iets wat we allemaal waarderen, maar bovenal ook verwachten. Wanneer is er sprake van kwaliteit? Daarvoor kijken we naar de definitie van kwaliteit; “Kwaliteit is een geheel van eigenschappen van een object. Een object is een ding, activiteit, persoon of een concept.”

Kwaliteit kun je op diverse niveaus bewaken. De kwaliteit kun je bovendien ook in diverse fasen/stadia van een proces waarderen. bureau FRANKEN heeft zich toegespitst op het managen van bouwactiviteiten en alles wat daarmee samenhangt. Voornoemd waarderen gaat in een bouwproces dan in principe van grof naar fijn. Hoe verfijnder de uitwerking van het te realiseren werk, hoe beter de kwaliteit moet worden geborgd.

Om de kwaliteit te waarborgen zijn er diverse mogelijkheden beschikbaar. Er zijn in de bouw een aantal zaken gestandaardiseerd. In deze standaardisering is in basis de kwaliteit geborgd. Daarnaast zijn er normeringen waaraan voldaan moet worden. Bovendien hebben we met elkaar afspraken gemaakt over hoe we moeten bouwen en vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is dan ook een vorm van standaardisering waarin eveneens normeringen zijn opgenomen.

Gelukkig wijken we met regelmaat af van standaardisering. Om de kwaliteit van het product of project te kunnen waarborgen wordt vaak een beroep gedaan op specialisten. De overall bewaking van de kwaliteit is vaak in handen van een partij die overzicht houdt over het geheel. bureau FRANKEN heeft zich in deze rol op diverse projecten bewezen als coördinerend (project)manager.

Controle

Onderdeel van kwaliteitsbewaking is verwachtingenmanagement voor de opdrachtgever. Dat houdt in dat de stukken voortdurend gecontroleerd worden op gemaakte afspraken. Omdat het onmogelijk is om een idee in één keer te vertalen naar een uitvoeringsplan wordt het proces opgeknipt in fasen. In een (bouw)proces wordt hiervoor een standaard fasering gehanteerd. Voor het waarborgen van deze fasering is een regeling opgesteld. De DNR ofwel De Nieuwe Regeling. In deze regeling zijn taken en verantwoordelijkheden voor het ontwerp, realisatie en nazorg vastgelegd. Daarmee is er een handvat gecreëerd om de taken en verantwoordelijkheden in het proces te bewaken. Uiteraard is hiermee de kwaliteit van het product niet gewaarborgd.

De onderlinge afstemming/coördinatie in samenhang van stukken is, met het maken van procesafspraken, nog niet gegarandeerd. De eerdergenoemde controle, of er ook gemaakt wordt wat er is afgesproken, moet ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Deze wordt dan ook uitgevoerd voordat iets definitief wordt gemaakt.

Voor controle kan gebruik worden gemaakt van controlelijsten. Deze lijsten bevatten een aantal standaard vragen welke ondersteunend zijn bij controle. De controlelijsten zijn opgesteld voor voorbereiding en uitvoering. Op die manier is bureau FRANKEN in staat de opdrachtgever te ondersteunen in het verwachtingenmanagement.

Inspectie

bureau FRANKEN heeft eveneens de competentie om een inspectie uit te voeren. Bij een inspectie wordt gecontroleerd in welke mate een bouwkundig onderdeel voldoet aan de eisen. Een inspectie kan in de vorm van een conditiemeting of kwaliteitsmeting worden uitgevoerd.

Tijdens een inspectie wordt de kwaliteit van het geleverd product afgewogen tegen de uitgangspunten. Voor de uitgangspunten kan een bestek, het Bouwbesluit of een technische omschrijving worden gehanteerd. Voor conditiemeting zullen wij een samenwerking aangaan met een extern adviseur. Samen met deze specialist kunnen wij een conditiemeting uitvoeren. De rapportage zal dan op basis van normeringen worden uitgewerkt.

Bent u op zoek naar een partij die u kan ondersteunen in het bewaken van kwaliteit en voor u controles of inspecties kan uitvoeren? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met bureau FRANKEN. Bel 040- 303 4500 of mail naar info@bureaufranken.nl.

Kwaliteit waarborgen?

Of heeft u een andere uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.