Inkoop en realisatie

Transparantie en vertrouwen

Inkoop en realisatie. Door veranderingen in de bouwsector is steeds vaker vraag naar meer transparantie en controle tijdens de realisatie van een bouwproject. bureau FRANKEN geeft deze klantvraag vorm met een specifieke bedrijfsstructuur waarin wij ons hebben gespecialiseerd. Wij vinden dat de klant hierbij, evenals het project, in een transparant proces, centraal dient te staan. bureau FRANKEN draagt daarom zorg voor het optimaal benutten van ketenintegratie binnen het bouwproces en vervult graag een coördinerende rol tijdens de realisatie. U behoudt hierdoor maximale flexibiliteit om sturing te geven aan het project (en budget), met als basis transparantie en vertrouwen.

Hoe gaan we te werk?

Samen met u stellen we het werkbudget vast en wordt er een fragmentatieplan opgesteld en de startdocumenten samengesteld. In het plan adviseren wij u in welke mate het voordelig is om de totale bouwplannen op te splitsen en wordt later het inkoopbeleid bepaald. Op basis van de startdocumenten en het fragmentatieplan worden in overleg met u de bedrijven geselecteerd die een deel (fragmentatie) van het project kunnen gaan uitvoeren. Om een goed beeld te krijgen van het marktprijsniveau vragen wij per onderdeel meerdere offertes aan. Deze worden door ons beoordeeld op compleetheid, kwaliteit en prijs. De uitkomst wordt voor u inzichtelijk gemaakt in een analyse. Wij zullen de meest geschikte partij aan u voorleggen zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Wanneer u als opdrachtgever deze keuze heeft gemaakt, zullen wij met de betreffende partij in gesprek gaan om tot een overeenkomst te komen die past binnen het beschikbare budget. De overeenkomsten worden door ons uitgewerkt en na ondertekening wordt er gestart met de voorbereidingen.

Inkoop en realisatie conform de planning

bureau FRANKEN zal een integraal voorbereidingsschema en gegevensbehoefteschema opstellen. Hierin komt alle informatie van de verschillende contractpartijen in samen. Verder zal er een over‑all planning, waarin alle werkzaamheden zijn opgenomen, opgesteld worden. Werktekeningen van de betrokken partijen worden door ons en andere adviseurs gecontroleerd en in door ons georganiseerde coördinatie-overleggen worden de werkzaamheden van de diverse partijen deze op elkaar afgestemd.

We zullen erop toezien dat de werkzaamheden verlopen conform de planning. Tijdens de uitvoering zullen regelmatig bouwvergaderingen georganiseerd worden om de voortgang en bijzonderheden met de diverse partijen te bespreken. De voortgang van het werk en de bijbehorende productie en facturatie worden door ons beoordeeld en indien akkoord goedgekeurd. Zodoende kan bureau FRANKEN ook tijdens de bouw uw budget, wensen en de kwaliteit bewaken.

Nadat de werkzaamheden gereed zijn organiseert bureau FRANKEN per gecontracteerde partij een oplevering. De bevindingen worden vastgelegd in een proces verbaal van oplevering. Wij zien erop toe dat eventuele onvolkomenheden worden opgelost en de revisiegegevens en garantiestukken aan u worden verstrekt. Zodoende kunnen we samen een project realiseren waarin u zelf de regie behoudt.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Peter Sengers. U kunt hem bellen op 040-3034508 of mailen op p.sengers@bureaufranken.nl

bureau FRANKEN wijst u de weg.

Transparantie nodig?

Of heeft u een andere uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.