Haalbaarheidsonderzoek

U heeft ideeën, dromen en plannen in uw hoofd, maar zijn deze realistisch? Door voor u een onderzoek haalbaarheid uit te voeren helpt bureau FRANKEN bij het maken van de eerste stap. Wij kunnen dit vanuit diverse oogpunten doen. Onder andere op planologisch, ruimtelijk, juridisch en financieel vlak.

Hierbij vragen wij ons het volgende af:

 • Wat mag er op de beoogde locatie worden gerealiseerd?
  Hiervoor zal bureau FRANKEN een bestemmingsplan toets uit moeten voeren.
 • Wat hebt u voor ogen met uw (bouw)plannen?
  Het is verstandig om dit te verwoorden in een programma van eisen en wensen. Op basis daarvan kan een architect dit vertalen in een schetsontwerp.
 • Wat mag het kosten?
  Waarschijnlijk hebt u vooraf een budget bepaald, maar is dat voldoende? Op basis van een schetsontwerp kan de financiële haalbaarheid worden onderzocht. bureau FRANKEN maakt hiervoor een kostenopzet, waarbij de bouwkosten van het schetsontwerp worden geraamd. Wij zullen tevens de grondkosten, bijkomende kosten, financiering en onvoorziene kosten op verzoek in beeld brengen.
 • Wat levert het op? Wat is het rendement op de investering?
  Om dit te onderzoeken wordt door bureau FRANKEN een indicatie van verhuur- of verkoopopbrengsten ingeschat, zodat men het rendement op de investering kan bepalen.
 • Wanneer kunnen de plannen worden gerealiseerd en de werkzaamheden opgeleverd?
  Tijd is geld! Om de haalbaarheid in tijd te onderzoeken is het van belang een planning op te zetten waarin zowel het ontwerptraject als het bouwtraject worden weergegeven. Daarnaast houdt bureau FRANKEN altijd rekening met proceduretijd voor bijvoorbeeld de wijziging van een bestemmingsplan.

Haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoeken van de haalbaarheid klinkt eenvoudig, maar er komt toch heel wat bij kijken. Bij de allereerste ideeën en plannen zijn nog veel onzekere factoren. Daarom wordt het proces om tot realisatie te komen door bureau FRANKEN in verschillende fases opgeknipt. Waardoor het detailniveau stijgt en onzekerheden minder worden. In elke fase, van initiatieffase naar voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp en bestekfase kunnen wij de haalbaarheid toetsen.

Bij het doorlopen van een volledig ontwerptraject met bureau FRANKEN maakt het onderzoek van de haalbaarheid onderdeel uit van het proces. Elke fase wordt afgesloten met een fasedocument, waarin de haalbaarheid van de plannen is uitgewerkt en waarin wordt aangegeven welke risico’s er zijn. Het is echter niet altijd noodzakelijk om alle aspecten gelijktijdig te onderzoeken.

Als u op specifieke onderdelen onderzoek naar de haalbaarheid wilt laten doen kan bureau FRANKEN dit uitvoeren door middel van deelonderzoeken. Wij doen dit in de vorm van een bestemmingsplantoets, toetsing aan het bouwbesluit, bouwkosten ramingen, rendementsberekeningen et cetera. Dit kan in elke fase van het proces gedaan worden. Ook als second-opinion.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Michel van Delft. U kunt hem bellen op  040-3034505 of mailen op m.vandelft@bureaufranken.nl

bureau FRANKEN wijst u de weg.

Hoe haalbaar is uw project?

Of heeft u een andere uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.