Gebieds-
ontwikkeling

Overheden, marktpartijen en particulieren helpen wij een integrale visie te ontwikkelen voor de nabije én verre toekomst. Binnen een specifiek gebied brengen wij alle publieke, private en particuliere belangen in al haar facetten in beeld. In nauwe samenwerking met alle betrokken overheden, partners en partijen richt onze analyse zich op het inzichtelijk maken van de bestaande vraagstukken en het op een lijn brengen van alle ambities en mogelijkheden.

Bij gebiedsontwikkeling staan maatschappelijke opgaven centraal en is participatie van belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend. De kwaliteit van de leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld belang.

Onze gebiedsvisie kent een brede aanpak. Aspecten die aan de orde komen zijn onder meer programmatische invulling, branding, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en natuur, gecombineerd met zaken als regelgeving, kostenbegroting, herbestemming, planning en innovatie.

Gebiedsontwikkeling is een complex proces, in te delen in de fasen initiatief, voorbereiding, uitvoering en gebruik. De eerste drie fasen hebben betrekking op de ontwikkeling van de locatie en de laatste op de exploitatie ervan. In elk van deze fasen hebben wij de experts in huis om u te helpen en de begeleiden.

Kosten voor onze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van aard en omvang van het plangebied. Een  gefaseerde uitvoering is hierbij vaak gebruikelijk. Vooral wanneer binnen het gebied sprake is van bestaande (monumentale) bebouwing is combinatie met één van onze andere diensten aan te bevelen.

Kortom, bureau FRANKEN wijst u de weg!

Ziet u de mogelijkheden?

Of heeft u een andere uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.