Bouwtechniek

In de basis is een opdrachtgever leidend in het ontwerp van een te bouwen project. Omdat niet iedere opdrachtgever deskundig is in bouwtechniek, wordt hij vaak bijgestaan door deskundigen en/of adviseurs. Dit kan zijn voor esthetische vormgeving, constructieve eisen en/of installatietechnische mogelijkheden.

Synergie in ontwerp en techniek

Adviseurs zijn specialisten op het vakgebied waarbinnen zij opereren. Om een project te laten slagen staat het belang van de opdrachtgever voorop. De slagingskans is dan ook afhankelijk van de synergie in het ontwerpproces. Synergie het sleutelwoord voor een ontwerpproces waarin “het samengaan van delen” meer oplevert dan “de som der delen”. Met andere woorden; soms moet een adviseur, in het belang van het project, concessies doen in een specifieke ontwerpkeuze.

bureau FRANKEN is gespecialiseerd in het bewaken van de synergie. Welke bouwmethode het meest geschikt is voor het te bouwen object is afhankelijk van meerdere elementen. Om in de uitgebreide oplossingsmogelijkheden de juiste keuze te maken spelen verschillende factoren een rol. bureau FRANKEN heeft voor het maken van de juiste keuze een brede kennis in huis. Wij adviseren met het oog op duurzaamheid, geld, tijd en kwaliteit. Daarnaast is ons bureau ook in staat om, samen met het ontwerpteam, een advies op maat aan te bieden. Wij geven, vanuit een helicopterview, sturing aan het proces en het project zonder afbreuk te doen aan de gevraagde kwaliteit.

Duurzaamheid

De stichtingskosten van een project zijn slechts een deel van de totaalkosten voor een opdrachtgever. Duurzaam bouwen is, om kosten op de langere termijn beheersbaar te houden, van groot belang. Daarom vormt de keuze van een bouwmethode, in de vorm van bouwtechniek op detailniveau in het ontwerp, de basis voor de realisatie van een duurzaam project. Kosten voor instandhouding en energieverbruik kunnen, bij het maken van verkeerde keuzes in bouwtechniek, op termijn enorm oplopen.

bureau FRANKEN adviseert u ook tijdens de uitvoering graag. Dat kunnen wij doen door het beantwoorden van detailvragen van de aannemer en als onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Wij begeleiden dan in het zoeken naar alternatieve oplossingen die geen afbreuk doen aan duurzaamheid, kwaliteit en milieuaspecten, zoals in basis met elkaar afgesproken.

Totaalmanagement

bureau FRANKEN geeft u graag advies in de te selecteren bouwmethode, bouwtechniek, duurzaamheid en bouwkosten of combinaties van deze diensten. Duurzaamheid en bouwtechniek worden in basis bepaald door het ontwerp. Het is dan ook van belang om vanaf het eerste moment de synergie te bewaken door sturing te geven in het ontwerpproces. Daarom begeleiden wij bij voorkeur de opdrachtgever vanaf het moment dat het idee voor een bouwproject ontstaat. Ook tijdens de bouw kunnen wij de opdrachtgever bijstaan als directievoerder of kwaliteitsmanager. Bouwtechniek als onderdeel van totaalmanagement van het project behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Bent u op zoek naar een generalist in plaats van een specialist bent u bij Karel Franken van bureau FRANKEN aan het juist adres. Neem contact met hem op 040-3034506 of mail naar h.tholen@bureaufranken.nl .

Niet genoeg kennis van bouwtechniek?

Of heeft u een andere uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde diensten