Bouwkundige bestekken

Bouwkundige bestekken. Uw architect heeft de bouwplannen prachtig uitgewerkt. Daarnaast is er een bouwkostenraming opgesteld waaruit blijkt dat alles binnen budget kan worden gerealiseerd. Op naar de aannemer zult u zeggen. Helaas ontbreekt er dan vaak nog één essentieel document. Het (bouwkundig) bestek!

Wat houdt een bouwkundig bestek in?

Een bouwkundig bestek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden alle administratieve voorwaarden vastgelegd. Hierin worden alle rechten en verplichtingen tussen de verschillende partijen; opdrachtgever, aannemer en eventuele onderaannemers vastgelegd. Zeg maar het juridische gedeelte. Denkt u hierbij aan de wijze van opdrachtverstrekking, betalingsregelingen, garanties, wat te doen bij een faillissement en dergelijke.

In het tweede deel van het bestek zijn alle besteksparagrafen opgenomen. Hierin wordt per onderdeel omschreven welke producten er gebruikt dienen te worden, vaak met vermelding van fabrikant en typenummer. Tevens wordt omschreven hoe de producten verwerkt moeten worden, eventueel met voorzieningen. Onderaan in het bouwbestek staat waar betreffende materialen in het bouwwerk moeten worden toegepast.

Feitelijk komt het erop neer dat alle tekeningen, kleuren- en materiaalstaten, adviezen, berekeningen en dergelijke van de architect, de constructeur, installatie-adviseur et cetera in het bouwbestek worden beschreven. Inclusief hun onderlinge samenhang.

Bouwkundige bestekken zorgen voor minder discussie

Aannemers hebben een bouwkundig bestek nodig voor het opstellen van een begroting van de bouwkosten. Zodoende kunnen zij bijvoorbeeld teruggelezen van welk materiaal, in welke kleur en aan welke eisen een kozijn moet voldoen. Daarnaast wordt omschreven hoe het kozijn bevestigd moet worden, welke voorzieningen er moeten worden getroffen en aan welke regelgeving voldaan moet worden. Zoals bijvoorbeeld het tijdelijk dichtzetten van raamopeningen met folie totdat de beglazing wordt aangebracht.

Het bouwkundige bestek, tekeningen en de berekeningen vormen onder andere de basis van de zogeheten contractstukken voor de realisatie van een bouwproject. Tijdens de bouw wordt het gebruikt om te controleren of er daadwerkelijk gebouwd wordt waar men om gevraagd heeft. Mochten er afwijkingen worden geconstateerd, dan kan op basis van het bouwkundige bestek worden bepaald of deze voor eventueel meer- of minderwerk in aanmerking komen.

Verschillende bestekken

Er bestaan verschillende bestekken. Zowel bouwkundige als installatietechnische. Vaak worden de installatietechnische besteksparagrafen door een installatieadviseur opgesteld. Waarna het geïntegreerd wordt in het bouwkundige bestek. Het geheel wordt dan ‘het bestek’ genoemd.

Een werkomschrijving is soms genoeg

Al met al is een bestek vaak een heel boekwerk. Waardoor het voor kleine of eenvoudige bouwwerken soms te kostbaar en/of overdreven is. Daarom wordt in dat geval een werkomschrijving gemaakt. In een werkomschrijving worden alleen de belangrijkste juridische zaken geregeld en zijn de besteksparagrafen beperkter uitgeschreven. Dat maakt een werkomschrijving goedkoper en minder strikt, waardoor meer zaken in onderling overleg kunnen worden bepaald. Hierbij is enige vorm van onderling vertrouwen uiteraard van belang.

Voor het schrijven van bestekken maakt bureau FRANKEN gebruik van Woordpoort, software van De Twee Snoeken. Werkomschrijvingen worden met een tekstverwerkingsprogramma geschreven.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Michel van Delft. U kunt hem bellen op 040-3034505 of mailen op m.vandelft@bureaufranken.nl

bureau FRANKEN wijst u de weg!

Bouwkundig bestek nodig?

Of heeft u een andere uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.