Bouwkosten en begrotingen

Bouwkosten en begrotingen. U heeft bouwplannen, maar na het dromen over uw nieuw te (ver)bouwen pand komt de harde werkelijkheid; wat gaat het kosten? Om hier in elke fase van uw project zicht op te houden kan bureau FRANKEN dit per bouwfase bepalen. Hiervoor maken wij door middel van een schetsontwerp, op basis van elementen, een budgetraming. Bij het voorlopig en definitieve ontwerp zijn dat VO- en DO-ramingen. Hierbij neemt het aantal begrotingsregels en het detailniveau toe naarmate het project vordert. Bij een technisch ontwerp, of op basis van de bestektekeningen, kunnen wij een TO-raming of directiebegroting opstellen. Deze is qua opbouw vergelijkbaar met een open begroting van een aannemer.

Bij het opstellen van ramingen en begrotingen worden per element of materiaal de hoeveelheden berekend. Hier wordt per onderdeel bepaald wat de arbeids- en materiaalkosten zijn. Tezamen bepalen zij de elementprijs. De elementprijs of eenheidsprijs is echter ook afhankelijk van de voorgestelde detaillering. Met ander woorden; of iets ingewikkeld of eenvoudig te maken is.

Kosten besparen

Daarnaast speelt ook de vormfactor van een gebouw mee in de totaalprijs. Met vormfactor bedoelen we hier de verhouding van het vloer-, gevel- en dakoppervlakte ten opzichte van het totale vloeroppervlakte in een gebouw. De bouwkosten van een gevel zijn aanzienlijk hoger dan die van een vloer of dak. Om kosten te besparen is het slim om compact te bouwen. Bijvoorbeeld door een gebouw met één of meerdere verdiepingen in plaats van een platte doos te bouwen.

De verschillende ramingen en begrotingen kunnen zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen, herbestemmingen en restauraties worden opgesteld. bureau FRANKEN kan ook maatwerk leveren door de (bouw)kosten van verschillende functies, zoals commerciële ruimten en woningen, apart voor u inzichtelijk maken.

De opzet van een raming of begroting is in alle gevallen gelijk en geeft eerst een beeld van de totale stichtingskosten. Daarna worden grondkosten, bouwkosten, inrichtingskosten, bijkomende kosten, financieringskosten en onvoorziene kosten apart gespecificeerd. Eventueel kan dit uitgebreid worden met een overzicht van potentiële opbrengsten. Hiermee wordt de financiële haalbaarheid getoetst.

Toegevoegde waarde

Ook na aanbesteding/ontvangst van een open begroting van de aannemer(s) kan bureau FRANKEN nog van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld door het opstellen van een vergelijking van inschrijfbegrotingen. Hierdoor kunnen wij inzichtelijk maken of verschillende begrotingen daadwerkelijk vergelijkbaar zijn en er geen appels met peren worden vergeleken. Daarnaast wordt tevens inzichtelijk of inschrijfbegrotingen volledig zijn en er niets vergeten wordt wat later tot meerwerk zou kunnen leiden.

Naast bovenstaande ramingen en begrotingen kan bureau FRANKEN ook meerjarige onderhoudsplannen (MOP en MJOP) opzetten. Hiermee wordt inzichtelijk welke toekomstige uitgaven voor het onderhoud van een gebouw men kan verwachten. Deze plannen zet men vaak op voor een periode van 10 jaren. Hierdoor hebben eigenaren en/of verhuurders inzicht in de staat van onderhoud en te verwachten onderhoudskosten.

Heeft u vragen over bouwkosten en begrotingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Michel van Delft. U kunt hem bellen op  040-3034505 of mailen op m.vandelft@bureaufranken.nl

bureau FRANKEN wijst u de weg.

Kloppen uw begrotingen?

Of heeft u een andere uitdaging bij uw project? Wij wijzen u graag de weg. Vul het formulier in voor snel en geheel vrijblijvend contact.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.