diensten

De projecten die door bureau FRANKEN mogelijk zijn gemaakt bevinden zich door heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot Oldenzaal, met af en toe een uitstapje naar het buitenland.

Belangrijke klantwaarde is geborgd door onze onafhankelijke en professionele positie in een uitdagende (bouw)wereld van complexe wet- en regelgeving, procedures, (bestuurlijke) besluitvorming en processen.

Een groot deel van onze opdrachtgevers bestaat uit corporaties, zorginstellingen, overheden, grote organisaties, culturele instellingen en ondernemers. bureau FRANKEN werkt daarnaast ook veel voor kleine en grote architectenbureaus, collega adviseurs en particulieren. Wij helpen hen bij het opstellen en ondersteunen van begrotingen, bestekken, uitvoeren van inspecties, inmetingen, bepalen van bouwmethodes, toetsen van bestemmingsplannen, restauratieplannen, aanbestedingsplannen en zo meer.

Wij wijzen u de weg!

Projectmanagement diensten bureau FRANKEN
Diensten-new

Projectmanagement

Door bureau FRANKEN de centrale aansturing van uw project te geven kunt u zich concentreren op besluitvorming en het stellen van kaders.
Lees meer
Restauratieadvies diensten bureau FRANKEN
Diensten-new

Restauratie advies

Wij geven graag restauratie-advies bij specifieke technische vragen bij het aanpassen of onderhouden van (rijks)monumentaal gebouwen.
Lees meer
Inkoop en Realisatie diensten bureau FRANKEN
Diensten-new

Inkoop en realisatie

bureau FRANKEN kan er voor u op toezien dat de werkzaamheden verlopen conform de planning en budgettering.
Lees meer
Diensten-new

Theateradvies

bureau FRANKEN geeft net zo makkelijk strategisch advies op bestuurlijk niveau als dat we praktisch werkoverleg met de mensen op de toneelvloer hebben.
Lees meer
Aankoopinspectie en Conditiemeting diensten bureau FRANKEN
Diensten-new

Aankoopinspectie en conditiemeting

Ook aankoopinspecties en conditiemetingen voeren wij graag voor u uit. Inclusief rapportage.
Lees meer
Aankoopinspectie en Conditiemeting diensten bureau FRANKEN
Diensten-new

Inspecties en controles

Bij gebreken of klachten komen wij ter plaatse inspecteren en controleren of de kwaliteit voldoet aan de afspraken betreft wet- en regelgeving inclusief rapportage.
Lees meer
Bouwtechniek diensten bureau FRANKEN
Diensten-new

Bouwtechniek

Omdat niet iedere opdrachtgever deskundig is in bouwtechniek, staan wij hem graag bij als deskundige en/of adviseur.
Lees meer