Diensten-new

Gebiedsontwikkeling

Door 6 mei 2019 Geen reacties

Gebiedsontwikkeling

Overheden, marktpartijen en particulieren helpen wij een integrale visie te ontwikkelen voor de nabije én verre toekomst. Binnen een specifiek gebied brengen wij alle publieke, private en particuliere belangen in al haar facetten in beeld. In nauwe samenwerking met alle betrokken overheden, partners en partijen richt onze analyse zich op het inzichtelijk maken van de bestaande vraagstukken en het op een lijn brengen van alle ambities en mogelijkheden.

Bij gebiedsontwikkeling staan maatschappelijke opgaven centraal en is participatie van belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend. De kwaliteit van de leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld belang.

Onze gebiedsvisie kent een brede aanpak. Aspecten die aan de orde komen zijn onder meer programmatische invulling, branding, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en natuur, gecombineerd met zaken als regelgeving, kostenbegroting, herbestemming, planning en innovatie.

Gebiedsontwikkeling is een complex proces, in te delen in de fasen initiatief, voorbereiding, uitvoering en gebruik. De eerste drie fasen hebben betrekking op de ontwikkeling van de locatie en de laatste op de exploitatie ervan. In elk van deze fasen hebben wij de experts in huis om u te helpen en de begeleiden.

Kosten voor onze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van aard en omvang van het plangebied. Een  gefaseerde uitvoering is hierbij vaak gebruikelijk. Vooral wanneer binnen het gebied sprake is van bestaande (monumentale) bebouwing is combinatie met één van onze andere diensten aan te bevelen.

Kortom, bureau FRANKEN wijst u de weg!

Prijzen

Kosten voor onze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van aard en omvang van het plangebied.

Onze projecten

Contact

Naam *

E-mailadres *

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Wat wilt u ons vragen? *

Diensten

Aankoopinspectie en Conditiemeting diensten bureau FRANKEN
Diensten-new

Inspecties en controles

Bij gebreken of klachten komen wij ter plaatse inspecteren en controleren of de kwaliteit voldoet aan de afspraken betreft wet- en regelgeving inclusief rapportage.


Lees meer